Cuma 13 Muharrem 1446 - 19 Temmuz 2024
Türkçe

“Kur’an-ı okuyun! Zira kıyamet gününde Kur’an ehline şefaat edecektir” hadisten maksat nedir?

Soru

Ebu Umame el Bahili Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Kur’an-ı okuyun! zira kıyamet gününde Kur’an, ehline şefaat edecektir. Bakara ve âli İmran surelerini okuyun..” hadiste ki “okuyun” sözcükten maksat nedir? Ezberlemek mi yoksa sadece okumak mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hadiste geçen okuma emri “Kur’an-ı okuyun” mutlak ve genel ifadeyle kullanıldığı için ister kitapta olsun ister ezber olsun tüm Kur’an okumaları kapsar.                     

“ehline şefaat eder” yani Kur’an-ı okuyan kişiye şefaat eder.  (el Teysir şerh el cami el sağir, El menawi 1/193)

“Ehline” ve “sahibine”den maksat sürekli okumaya devam etmektir. Zira “Sahabe” sözcüğü devamlı birliktelik anlamına gelmektedir.

Şüphesiz her kim Kur’an-ı okur ve gerekliliğiyle amel eder, hükümlerini uygularsa ve sürekli okursa; Allah’ın rızasını ve cennetini kazanır. Ayrıca cennette yüksek makamlara ulaşır. Kur’an-ı Kerim kıyamet gününde onunla amel edenlere şefaatçı olacaktır. Bu kişi ister hafız olup Kur’an-ı ezber okusun ister yüzünden okusun sonuç aynıdır. Bu konuda İmam Muslim’in Ebu Umame el behili Radiyallahu anhu’dan rivayet ettiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demiştir: “Kur’an-ı okuyunuz! Zira O kıyamet gününde arkadaşına (okuyana) şefaatçı olarak gelecektir”.

Unutmamak gerekir ki sadece Kur’an-ı okumak şefaatın oluşması için yeterli değildir. Bilakis okumakla birlikte amel de etmek gerekir. Bu konuyla ilgili delil olarak şu hadis rivayet edilmektedir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: " Kıyamet günü Kur’an-ı Kerim ve onunla amel eden ehli birlikte getirilir. Başlarında Bakara ve Ali İmran sureleri vardır. Onlar tıpkı iki bulut veya iki gölgelendirici yahut sahiplerini koruyan saflar halinde iki kuş grubu şeklinde gelirler.”

Mirkat el Mefatih şerh mişket el Mesabih (4/1461) adlı eserde şöyle geçmektedir: “onunla amel eden” ibaresi gereğince Kur’an-ı okuyup amel etmeyen kişiler Kur’an ehli sayılmadığı gibi Kur’an ona şefaatçı olmaz bilakis onların aleyhine şahitlik eder.

Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi:

Muslim’in rivayet ettiği “Kur’an-ı okuyun! zira kıyamet gününde Kur’an ehline şefaat edecektir” hadis, ve diğer rivayet gereği Kur’an ehli onunla amel edenlerdir. (mecmu fetava ibn Baz 8/156)

Tüm bu anlattıklarımız, Kur’an-ı ezberlememek ve bu konuda çaba göstermemek anlamına gelmez. Şüphesiz Kur’an hafızlarının diğer insanlardan farklı özelliklere sahiptir. Bu konuyla ilgili daha detaylı bilgi için (14035) ve (20803) nolu soruların cevaplarına bakınız.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi