Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Kendisinden çok gaz çıkan (yellenenen) kimsenin abdestinin hükmü

Soru

Benim namaz sırasında ve Kur'an okurken gaz çıkması (yellenmek) sebebiyle sürekli abdestim bozulmaktadır. Gaz, kimi zaman ses olarak, kimi zaman da sadece koku olarak çıkmakta, bundan dolayı da her abdest bozulduğunda yeniden abdest almaktayım. Fakat benim bir müslüman bacım bana şöyle dedi:
-Senin birden fazla abdest alman gerekmez. Fakat bir abdest ile namaz kılabilirsin. Eğer abdestin bozulursa ikinci defa abdest alman gerekir.
Ama üçüncü defa abdestin bozulursa, yeniden abdest alman gerekmez.
Bu söz doğru mudur?
Bu durumda benim ne yapmam gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Namaz sırasında, ses işitmekveya koku hissetmek gibi abdestin bozulduğundan emin olursanız, yeniden abdest alman ve namaz kılman gerekir.

Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلاةَ. [ رواه أبو داود الترمذي بإسناد حسن ]

"Sizden biriniz namaz sırasında yellenirse (kendisinden sessiz gaz çıkarsa), (namazdan) ayrılsın (çıksın) ve yeniden abdest alıp namazı iâde etsin." ( Ebu Davud; hadis no: 205. Tirmizî; hadis no: 1164. Tirmizî, hasen bir isnadla rivâyet etmiştir.)

Yine Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. [ رواه البخاري مسلم ]

"Sizden biriniz, abdestini bozduğu zaman yeniden abdest almadıkça namazı kabul olunmaz." (Buhârî; hadis no: 135. Müslim; hadis no: 225)

Fakat bu durum (abdest bozulması) sende sürekli ise, namaz vakti girdiği zaman namaz için abdest alman, sonra da (bu vakit içerisinde) farz ve sünnet namazlarını kılman gerekir. Bu vakit içerisinde senden ne çıkarsa çıksın, namazına zarar veremez. Çünkü bu durum, zaruret durumudur. Hadesi sürekli olan kimse, vakit girdikten sonra abdest alırsa, -bu konudaki birçok delil gereği-, kendisinden çıkan şeyden muaf tutulur.

Bu delillerden birisi Allah Teâlâ'nın şu emridir:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... [ سورة التغابن من الآية: 16 ]

"(Ey mü’minler!) O halde gücünüz yettiği kadarıyla Allah’tan korkun (Allah’tan korkmada güç ve takatinizi harcayın)."(Teğâbun Sûresi:16 )

Yine bu delillerden birisi, Âişe'nin -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiği hadiste, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- istihâze olan kadına şöyle buyurmuştur:

... ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ. [ رواه البخاري ]

"... Sonra her namaz için abdest al." (Buhârî; hadis no: 228)

Kur'an okumaya gelince, abdestsiz olsan bile ezberden Kur'an okumanda sana bir günah yoktur. Ancak cünüplük durumu bunun dışındadır. Eğer cünüp olursan, boy abdesti almadan Kur'an okuyamazsın. Abdestsiz isen abdest almadan, cünüp isen boy abdesti almadan Kur'an'a dokunamazsın. Ancak hades (abdest bozulması) sürekli ise, bu takdirde her vakit için abdest aldıktan sonra namaz kılmanda ve, Kur'an'ı yüzünden veya ezberden okumanda, -yukarıda namazın hükmü konusunda da geçtiği üzere- sana bir günah yoktur.

Allah Teâlâ herkesi hayırlı amellerde muvaffak kılsın."

Kaynak: Abdulaziz b. Baz; "Mecmû'u Fetâvâ ve Mekâlât Mutenevvia"; c: 10, s: 120