Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Velisi olmayan kadının evlenmesi

Soru

Dört çocuğu olan bir kadını sevdim ve onunla evlenmeye karar verdim. Büyük abisi evliliğe onay vermeyeceğinden dolayı ondan izin almadık. Evlendirme memuruna gittik durumu anlattık, kendisi kadına veli olacağını söyledi. Biz bu memuru daha önceden tanımıyorduk sonuç olarak bizi evlendirdi ve resmi evlilik belgesini bize teslim etti. Şu ana kadar ilişki yaşamadık çünkü etrafımızda bazı kişiler bu evliliğin geçersiz olduğunu söylüyorlar bu durumda ne yapmalıyım? 

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Nikah akdinin geçerli olabilmesi için kadının velisi veya vekili ayrıca iki Müslüman şahit gereklidir. Zira Ebu Musa el Eş’ari’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Velisiz nikah olmaz” (Ebu Davud 2085, Tirmizi 1101, İbn Mace 1881)

Başka bir rivayette; İmran ve Aişe’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Veli ve iki doğruluğuyla bilinen iki şahit olmadan nikah geçersizdir” (Beyhaki, Elbani sahih el cami 7557 nolu hadis olarak sahih demiştir.)

Kadının velisi: Babası, bulunmadığı takdirde babasının babası, daha sonra varsa oğlu, anne ve babadan olan kardeşi, sadece babasından olan kardeşi, kendisi ve eşinden olan erkek çocukları, amcaları, amca oğulları, baba amcaları, bunlar bulunmadığı takdirde memleket valisi veya hakimi olur.  (el Muğni 7/14)

Evlendirme memuru veli olmaz. Ancak bir veli onu vekil olarak tayin ederse geçerli olur. Şayet kadının velisi yoksa evlendirme memuru veya güvenilir bir Müslüman ona veli olur.

Şayet kadının velisi mevcut olup fakat onun razı olduğu uygun adamla evlendirmeye onay vermiyorlarsa bu durumda şer’i yargıç onu evlendirir. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Veli izni olmadan evlenen kadının nikahı geçersizdir. Nikahı geçersizdir. Nikahı geçersizdir. Şayet erkek onunla ilişki kurarsa kadın ödenen mehire sahip olur. Anlaşmazlık olursa sultan/hakim velisi olmayanın velisidir.”  (Ahmed 24417, Ebu Davud 2083, Tirmizi 1102, İbn Mace 1879)

Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin cumhur alimlerine göre nikah velisiz geçersizdir. Fakat Hanefi mezhebine göre velisiz evlilik caizdir.

Alimlerin arasında bulunan bu ihtilafa istinaden bulunduğunuz ülkede Hanefi mezhebine göre işlemler yapılıyorsa ve şer’i mahkemeler bu evliliği geçerli görüyorsa, yargıç kendisi evliliği geçerli kılarsa bu durumda yapılan nikah geçerli olup tekrarlamaya gerek yoktur.

Bunun üzerine evlendirme memurunun düzenlediği resmi evlilik belgesi geçerli olup doğruluğuna hükmedilir.

Madem ilişki kurmamışsanız nikahı geçersiz kılan şüpheyi ortadan kaldırmak için nikahı veli onayı ve şahitlerin bulunmasıyla yeniden yapmanız din ve namus açısından daha ihtiyatlı olur. Daha fazla bilgi için (132787) nolu sorunun cevabına bakınız. ‎

 En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi