Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Umre tavafı ile mi başlanır yoksa teravih ile mi?

Soru

Mekke Harem'ine yatsı namazına dakikalar kala umre yapmak için giren kimse, cemaatle namaz kılmanın ecrini kaçırmamak amacıyla umreyi, teravih sonrasına ertelemesi doğru mudur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Rasulullah'ın sünneti, herşeyden önce tavaf ile başlamaktır. İbn Teymiyye'nin de söylediği gibi: '' Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Mescid'e girdikten sonra ilk olarak tavafla başladı. Ve tahiyyetul mescid namazını kılmadı. Zira Mescidul Haram'da tahiyyetul mescid namazı Kabe'yı tavaf etmektir.

Urve radiyallahu anhu Aişe radiyallahu anha'dan rivayet ettiğine göre şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem Mescid-i Haram'a geldiğinde yaptığı ilk şey abdest alıp tavaf etmekti.'' [1]

Hafız İbn Hacer şöyle dedi: ''Bu hadisten Mescid'e gelen kişinin tavaf ile başlamasının müstehab olduğu anlaşılır. Çünkü Mescid-i Haram'ın tahiyyatul mescidi tavaftır. Fakat bazı şafiiler ve onlara tabi olanlar, güzel ve soylu kadını bundan istisna etmişlerdir. Zira bu kadın gündüz de Mescid'e girmiş olsa akşam tavaf etmesi müstehaptır. Farz namazı kaçırmaktan, farz veya müekked olan cemaatin kaçmasından korkan kişi de namazı tavafın önüne alabilir.''[2]

Bur hadisten anlaşıldığı gibi müekked olan cemaat namazı tavafın önüne geçirilir.

İbn Kudame şöyle dedi: ''Kişi Mescid-i Haram'a girdiğinde farz namazı veya kaza namazını hatırlarsa veya farz namazın kameti getirildiyse önce namazı kılar. Çünkü bu namazlar farzdır, tavaf ise sünnettir. Aynı şekilde tavaf esnasında farz namazın kameti getirilirse tavafı yarıda bırakır. Çünkü namaza başlaması daha evladır. Sabah namazının sünnetini kaçırmaktan veya vitri ve hazır bulunan bir cenazeyi kaçırmaktan korkarsa yine namazı tavafın önüne geçirir. Çünkü bunlar kaçırılabilir, fakat tavaf kaçırılmaz.'' [3]

Buradan anlaşılıyor ki imam ile kılınan teravih namazı tavafın önüne geçirilir. Çünkü bu teravih kaçırılmaması gereken bir ibadettir.

Şeyh İbn Üseymin'e şöyle sorulmuştur: Hac veya umre yapan kimseye tavaf veya sa'yı namaz için kesmesi gerekir mi?

O da şu şekilde cevap vermiştir: ''Eğer namaz farz ise tavafı veya sa'yı kesip namaz kılması gerekir. Çünkü cemaatle namaz kılmak vaciptir. Namaz için sa'yı kesmesine de ruhsat verilmiştir. Tavaftan veya sa'ydan çıkışı mübah bir çıkıştır, cemaatle namaza girmesi de vacip olan bir giriştir.

Peki, namaz nafile olursa -gece namazı veya teravih gibi- sa'yı veya tavafı bu sebeple kesmez.

Fakat gece namazını cemaatle kılmanın faziletini kaçırmamak için tavafı, gece namazından önce ya da sonra yapması daha faziletlidir. Sa'y da aynı şekildedir.''[4]

Bunun üzerine, Mescid-i Haram'a umre amacıyla yatsı ezanından bir kaç dakika önce giren kişi, iki fazileti birleştirmek için imam ile teravih namazını bitirene kadar umreyi erteler.

En iyisini Allah bilir.


[1] Buhari 1614, Müslim 1235

[2] Fethul Bari 3/479

[3] El-Muğni 3/337

[4] Mecmu' Fetava-i ve Resail-i İbn Üseymin 22/349-350

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi