Pazar 15 Muharrem 1446 - 21 Temmuz 2024
Türkçe

Koruyucu melekler ve var olmalarının hikmeti

Soru

Okuduğum bir şiirde şöyle bir ifade geçmekteydi: Ey Allah’ım! Bize şah damarından daha yakın olduğun halde neden melekler omuzlarımızda her şeyi kaydederler?

Bu konuda alimlerin görüşü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ademoğlunun yaptığı her hayır ve şerri gözetleyen ve kaydeden melekler bulunmaktadır. Bu iki nitelik her iki meleğin de vasıflarıdır. Sağ tarafta bulunan melek gözetleyici olduğu gibi kaydeder. Aynı şekilde sol tarafta ki melek kaydettiği gibi gözetleme görevini yerine getirir.  Yüce Allah şöyle buyurdu:

“Andolsun, insanı Biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Hatırla ki, (onun) sağında ve solunda oturan iki kaydedici (melek) kaydeder. İnsanın ağzından çıkan her söz ve işlediği ameller, kesinlikle, yanında kendisine gözcülük eden ve hazır bulunan zabıt kâtibi melek tarafından, kayda geçirilir.” (kaf/16-18)

Yüce Allah hikmet sahibi ve adildir. Kullarıyla yumuşak davranan ve her şeyden haberdar olandır. Adaletinin kemali gereği kulları üzerine farklı şahitler kılmaktır. Şüphesiz yüce Allah şahitlerin en büyüğüdür. “….Muhakkak ki Allah her şeye şahittir” Hac/17

Yüce Allah melekleri şahit kıldığı gibi insanı kendi nefsine şahit kılmıştır:

Yüce Allah şöyle buyurdu: “İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lânetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır. O günde ki kendi dilleri, elleri ve ayakları, yaptıkları şeylere dair kendilerinin aleyhinde tanıklık eder.” (Nur/23-25)

Başka bir ayette şöyle dedi:

Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün, işte onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar. Nihayet cehenneme vardıklarında, kulakları, gözleri ve derileri, yapmış oldukları işler hakkında, kendileri aleyhine şahitlik ederler. Onlar derilerine, “Niçin aleyhimize şâhitlik ettiniz?” derler. Derileri de der ki; “Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu. İlk defa sizi O yaratmıştı ve yine yalnızca O’na döndürülüyorsunuz. Siz, gözleriniz, kulaklarınız ve derilerinizin aleyhinize şahidlik edeceğinden korkarak kötü iş işlemekten çekinmiyordunuz. Hayır; Allah'ın, yaptıklarınızın çoğunu bilmediğini sanıyordunuz. Rabbiniz hakkında beslediğiniz zan var ya, işte sizi o mahvetti ve ziyana uğrayanlardan oldunuz.

Şimdi eğer dayanabilirlerse, artık cehennem onların yeridir! Eğer Allah’ın rızasını kazandıracak amelleri işlemeye izin isteseler, onlara izin verilmez.” (Fussilet/19-24)

Enes bin Malik Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in yanında bulunduğumuz bir günde güldü, bize neden güldüğümü biliyor musunuz? Diye sordu. Biz de Allah ve Rasulu bilir diye cevap verdik. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: yüce Allah ile kulu arasında geçen diyalogdan dolayı güldüm. Kul Rabbine: Ey Rabbim beni zulümden korudun mu ? yüce Allah: Evet der. Kul: ben nefsime sadece kendimden şahit kabul ederim. Yüce Allah: Bu gün şahit olarak senin nefsin yeterlidir. Ayrıca katipler sana şahit olarak yeterlidir. Daha sonra kulun ağzı mühürlenir ve uzuvlarına konuş denir. Uzuvlar, yaptıkları amelleri anlatırlar. Daha sonra insanın konuşmasına izin verilir. Uzuvlarına: yazıklar olsun size! Ben sizi korumaya çalışıyordum. (Muslim 2969)

El vezir ibn Hubeyra Rahimehullah şöyle dedi:

Bu hadiste yüce Allah adaletini göstermiştir. Şahitleri konuşturup insanın onları yalanlamasına müsaade etmemiştir. Bilakis yüce insanın inkar ettiği eylemleri o eylemleri yapan uzuvları konuşturmuştur. Böylece şahitler temize çıkmış ve yalanlamaya maruz kalmamıştır.

Sonuç olarak yüce Allah adaletle hükmeder. Yüce Allah kulu hakkında sadece bildikleriyle hükmetmiyor. Bilakis bilgisiyle birlikte kullarının amellerini kayda geçer ve melekleri şahit tutar, yaptıkları hayır ve şerleri defterlere yazdırır. Bu defterleri kıyamet gününler onlara teslim eder. Melekleri şahit tutar böylece kimsenin Allah’a karşı bahanesi kalmaz.

Yüce Allah şöyle buyurdu:

“İnsanlar kabul edip Allah'ın çağrısına uyduktan sonra onların inanmasını engellemek için Allah hakkında batıl yollarla tartışanlara gelince, onların gösterdikleri düşmanlık ve tüm itirazları Rableri katında geçersizdir ve boştur ve onlar gazaba uğrarlar ve şiddetli azaba çarptırılırlar.” Şura/16

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi