Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Elektronik oyunlar

Soru

Elektronik oyunlar oynamak veya oynanmasına izin vermenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu oyunlara dikkat edildiği zaman kişisel ve zihinsel yeteneklere bağlı olduğu görülecektir.

Bu oyunlar çok farklı yönlüdürler, bunların bazıları hayali savaşlar olup benzer durumlar için eğitimde bulunur. Veya tehlikelerden kurtulmak, düşmanlarla savaşmak ve hedefleri yıkmak, planlama, maceraya girmek, labirentlerden çıkmak, canavarlardan kaçmak, uçak, araba ve bot yarışları yapmak, engelleri aşmak ve hazine arayışında bulunmak türünde oyunlardır. Bazıları bilgileri geliştirir, dikkati artırır. Bazıları da sök tak, yapboz oyun türünden olup yapım renklendirme, gölgelendirme ve ışıklandırma ile ilgili oyunladır.

Şer’i hüküm:

Oyunlar haram içermedikçe, namaz ve anne babaya iyilik gibi vacip olan görevlerden alıkoymadıkça dinimiz İslam, nefsi dinlendirmeyi, mübah vasıtalarla mübah zevklerin elde edilmesini yasaklamamıştır. Ancak haram içeren oyunlar pek fazla olup yaygındır. bunlardan bazıları ise:

- Yeryüzünün iyi tarafları ile göklerin kötü taraflar arasında tasarlanan oyunlar veya bu düşünceyi anımsatan birçok oyun. Bu oyunlar yüce Allah’a ve masum meleklere ithamdır.

- Haç’ı kutsallaştırma ilkesi üzerine kurulu olan oyunlar. Nitekim bazı oyunlarda haç’ın işareti üzerinden geçildiği zaman oyuncuya sağlık, güç veya canını tekrar geri almaya ve canına can katacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı şekilde Hristiyan dinine göre doğum günü kartları tasarlamak bu türdendir.

- Büyü ve büyücüleri yücelten onların yaptıklarına rıza gösterilmesine yönelik oyunlar.

- İslam ve Müslümanlara yönelik kin ve nefret doğuran oyunlar. Mekke’ye atılan bomba için 100 puan Bağdat’ı vurduğu zaman 50 puan alınması gibi oyunlar.

- Kafirleri yüceltmek veya onlara özenti duyulmasını sağlayan oyunlar. Bir oyuncu kafir bir devletin askerini aldığı zaman güçlü olur ancak bir Arap ülkesinin askerini aldığı zaman zayıf olduğunu anımsatan oyunlar. Aynı şekilde çocuğu kafirlerin spor kulüpleri ve kafir sporcuları beğenmeye yönelik tasarlanan oyunlar.

- Gözükmesi haram olan avret içeren oyunlar. Zira bazı oyunlarda kazanan oyuncuya ödül olarak çıplak bir fotoğraf gösterilir. Bazı oyunlarda sevgili birlikte olmak veya sevgiliyi vahşilerden, ejderhadan kurtarma prensibi üzerine kurulan ahlak bozucu oyunlar.

- Kumar mantığı üzerine kurulan oyunlar.

- Müzik içeren oyunlar, zira şeriatta haram olduğu bilinmektedir.

- Göz, sinir sistemi gibi vücudun her hangi bir tarafına zararlara neden olan oyunlar. Aynı şekilde kulağa zarar veren yüksek sesler. Bilimsel araştırmalara göre bu tür oyunlar bağımlık yapar ve sinir sistemini olumsuz etkiler, Çocuklarda gerginlik ve sinirlilik oluşturuyor.

- Başta Doom oyunu olmak üzere şiddet, suç işleme ve öldürme olayın basitliği üzerine eğiten oyunlar.

- Çocuğu gerçek hayattan koparan ve gerçekleşmesi mümkün olmayan hayallerin peşinden koşturan oyunlar. Ölümden sonra tekrar geri dönmek, gerçek hayatta olması mümkün olmayan olağanüstü güç ve uzay varlıklarına benzer tablolar.

Sonuç olarak; Şeriat ve inanç bakımından tehlikeli çok sayıda örnek gösterdik çünkü birçok anne ve baba buna dikkat etmezler ve çocukları susturmak için bu tür oyunları verirler.

Unutmamak gerekir ki bu oyunlarda- Mübah olsa dahi-bir karşılık için müsabaka/yarış yapmak caiz değildir. Çünkü bunlar hem cihad araçları değil hemde cihad için güç edinecek şeyler de değil.

En doğrusunu Allah bilir.

Kaynak: İslam şeriatında müsabakanın hükümleri, Dr. Saad el Şesri