Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

IMA Bangalore Şirketinde Yatırım Yapmanın Şartları

Soru

IMA şirketi; altın, elmas ve eğitim gibi alanlarda yatırım yapmaktadır. Yatırım yapanlar her hay belirli bir kazanç elde ederler, bu tür şirketlere yatırım yapmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bizim şu halde belirli bir şirket hakkında bilgimiz olması ne kadar güvenilir veya şeriata ne kadar bağlı kaldığı hakkında bilgi sahibi değiliz. Ancak genel olarak sermaye ile muzarebe yöntemiyle yatırım yapmak aşağıdaki şartlar sağlandığında caizdir.                                                                

1-Şirketin mübah olan işlerde yatırım yapması, şayet aynı ortamda peşin alışveriş yapılırsa ve gerekli şer’i şartlara uyulursa altın ve gümüş alanında yatırım yapılabilir. 

2-Sermayenin garanti altına alınmaması, böylece şirket kaybettiğinde sermayeyi geri ödemekle yükümlü olmaz. Ancak şirketin ihmali ve kusuru varsa bu müstesnadır. Zira sermaye garanti altında olursa gerçeğinde borç verilmiş olur. Elde edilen kazanç ise faiz olur.

3-Kazanç belirli ve üzerinde anlaşılmış olacak. Kazancın belirli bir oran üzerine anlaşma sağlanabilir. Örnek olarak birisine %30 veya %20 kazan sağlanır. Veya elde edilen kar yarı yarıya paylaştırılır.

Kazancın kesin bir rakam olması veya sermayeden bir bölümünü almak karşılığında anlaşmak geçerli değildir. Aynı şekilde kazancın belirli olmaması da caiz değildir. Fıkıh alimlerine göre tüm bu durumlarda ortaklık caiz değildir.

İbn el Munzir şöyle dedi: Bildiğimiz tüm ilim ehli muzarabe hususunda şayet bir taraf veya iki taraf kendilerine belirli para miktarını şart koşarlarsa muzaraba geçersiz olur. Malik, Evzai, Şafii, Ebu Sevr ve görüş sahipleri bu görüşü savunurlar. (El Muğni 5/23)

Metalib Ulu el Nuha 3/517 de şöyle dedi: “Bu parayı muzarabe olarak al ve kardan sana bir miktar vereceğim” veya “kazançta ortaksın” veya “kardan bir şeyler vereceğim”, “kardan bir pay vereceğim” derse belirsiz olduğu için muzarebe geçersiz olur. Söz konusu şartlar yerine geldiği takdirde yatırım caizdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi