Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Koca, karısının düşük yapacağından korkarak gebeliğe engel olması

Soru

Ben çocuk doğurmak istiyorum fakat eşim istemiyor ve bunu engelliyor. Bunu her söylediğimde bana kızar. Bunun sebebi daha önceden düşük yapmamdır. Zira bizim iki kızımız doğdu fakat daha sonra iki defa düşük yaptım. İkici düşükten dört yıl geçti. Önceleri psikoloji olarak hazır değildim ama şimdi hazırım. Buna rağmen eşim gebeliğe karşı çıkıyor. Ben, Allah’a tevekkül edilmesi gerektiğini ve hiç kimsenin düşük olup olmayacağını bilmediği konusunda sürekli ona nasihat ediyorum. Bundan sonra ne yapmamı tavsiye edersiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şüphesiz çocuk doğurmak her iki eş için ortak bir haktır. Bir eş diğerin rızası olmadan bunu engelleyemez. Bu nedenle şeriatta özgür olan kadının izni olmadan eşi korunamaz.

Zira Ömer bin Hattap’tan rivayet edildiğine göre; Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem “özgür olan kadının izni olmadan kocasının korunmasını yasaklamıştır”.

*(Ahmed 212, İbn Mace 1928) Ahmed Şakir, El Musned’de sahih  demiştir. Elbani İbn Mace’de zayıf demiştir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: el Kadi: “Hadiste geçen emrin görünüşü vaciplik ifade eder. Madem kadının çocukta hakkı var ve korunmada kendisine zarar vardır. Bu durumda korunma ancak onun izniyle olması gerekir. (el Muğni 7/298)

Düşükten korkma konusu ise; şayet doktor düşük yapmaya neden olacak bir etken olmadığını söylerse bu korku yersiz olur. Bilakis insan rabbi hakkında husni zan eder ve yüce Allah’ın fazlını talep eder.

(151643) nolu sorunun cevabında şöyle geçmektedir: “Kadının, hamileliği engelleyen ilaçları alma konusunda eşine itaat etmesi vacip değildir. Bunu istemediği takdirde ve nikahın amacı olan doğurma hakkına ulaşmak isterse bir şekilde amacına ulaşabilir ve kendinin buna razı olmadığını açıkça ifade edebilir. Şayet koca israr ederse kadın hakkını elde etmek için boşanmayı talep edebilir.

Bunun üzerine sizin eşinizi yumuşak bir şekilde ikna edip ve nasihat etmenizi tavsiye ederiz. Umarız Allah onun gönlünü açar ve ikna olur. Allah’ın her ikinizin durumunu düzeltmesini temenni ederiz. 

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi