Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Zekatı hapiste yatan borçlulara ödemek

Soru

 Yeni uygulamaya giren bir sisteme göre zor durumda olan mahkumlara para toplanabilir. Bun sistemle mahkumlara malın zekatı verilebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İster mahkum olsun ister başkası olsun borçlu ve fakir kimselere zekatın verilmesi caizdir. Zira yüce Allah şöyle buyurdu: “Zekâtlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekât toplayan görevlilere, kalpleri İslâm'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alîmdir, hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).” Tevbe/60

Borçlu bir kimse borcunu ödeyemez durumda olursa borcunu ödeyebilmesi için ona zekat verilebilir. Şayet bu fakir haramda borç almış olsa bile tövbe etmesi şartıyla zekat verilebilir.

Daimi Fetva Kurulu 9/445 nolu soruda şöyle sorulmuştur:

Zekatın bir kısmını şahsi haklardan dolayı mahkum olan kişilerin serbest kalması için çalışan yardımlaşma derneklerine vermek caiz mi?

Cevap: Şayet bu dernekler aldıkları parayı fakir ve yoksul gibi zekat için meşru yollarda harcadıklarını bilirseniz ve sorumlu kişilerin emanet, dindarlık ve dürüstlükle bilinen kişiler ise malın zekatı bu kimselere verilmesinde sakınca yoktur.

Borçlular iki türdür:

Birincisi: İki kişinin arasını düzeltmek için borca girendir. Örnek olarak iki gurubun arasında fitnenin çıkmaması için ödenen paradan dolayı borca girmek. Borca girerken bunu Müslümanlardan elde edilecek zekattan karşılayacağını umarak giren kişi zengin olsa dahi ona zekat verilebilir.

İkincisi:

Mübah yollarla kendi durumunu düzeltmek için borca girendir. Kendisi ve sorumlu olduğu kişilerin nafakası için borç alan kişidir. Bu kişi borç aldığı kadarıyla zekat malından verilebilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi