Salı 14 Şevval 1445 - 23 Nisan 2024
Türkçe

Salgın Bir Hastalık Yayıldığı Durumda veya Bulaşmasından Korkulduğu Durumlarda Cemaat ve Cuma Namazına Katılmanın Hükmü

Soru

Salgın Bir Hastalık Yayıldığı Durumda veya Bulaşmasından Korkulduğu Durumlarda Cemaat ve Cuma Namazına Katılmamanın Hükmü Nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

,

Büyük Alimler Komitesi 16.07.1441 H. tarihli ve 246 nolu kararda şöyle dediler:

Salgın bir hastalık yayıldığı durumda veya bulaşmasından korkulduğu durumlarda Cemaat ve Cuma Namazına Katılmamanın ruhsatıyla ilgili yapılan araştırmalara binaen aşağıdaki hususların uygulanması gerekir:

Birincisi: Salgın bir hastalığa yakalanan kimsenin Cumaya veya cemaatla kılınan namaza gitmesi haramdır. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Hasta olan kişi sağlıklı bir kimseye gitmesin” (Buhari, Muslim) başka bir hadiste: “Bir yerde Taun hastalığı (salgın ve bulaşıcı) olduğunu duyarsanız oraya girmeyin, bulunduğunuz yerde Taun hastalığı mevcutsa oradan çıkmayın” (Buhari, Muslim)

Ikincisi: İlgili merciler, bir kimse hakkında karantina veya izalasyon kararı verirse hasta olan kişinin talimatlara uyması vaciptir. O kişinin Cuma ve cemaat namazına gitmemesi gerekir. Namazlarını bulunduğu yerde veya evinde kılacaktır. Nitekim el Şerid bin Suvey el Sekafi radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre: “ Sakif heyetinde cüzzam hastalığına yakalanan biri vardı, bunu duyan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Beyatini kabul ettik sen geri dön” (Muslim)

Üçüncüsü: Her kim topluluktan bir zarar göreceğinden veya o topluma zarar vereceğinden korkarsa; Cuma ve cemaat namazlarına katılmama ruhsatı vardır. Bu bağlamda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Zarar görmek ve zarar vermek yoktur” (İbn Mace)

Yukarıda belirtilen durumlarda Cuma namazı öğlen olarak dört rekat kılınır.

Bununla birlikte Büyük Alimler Heyeti; ilgili kurumların verdiği talimatlara ve belirlediği kurallara uyulmasını tavsiye etmektedir. Bununla birlikte heyet; yüce Allah’ın bu belayı ortadan kaldırması için herkesin Allah’tan sakınmasını, Allah’a yönelerek dua edip yakarmasını tavsiye eder. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Allah sana bir zarar dokunduracak olsa, O'ndan başka bunu senden kaldıracak yoktur. Ve eğer sana bir hayır isterse, O'nun bol fazlını geri çevirecek de yoktur. Kullarından dilediğine bundan isabet ettirir. O, bağışlayandır, esirgeyendir.” (Yunus 107)

Başka bir ayette: “ Rabbiniz dedi ki: 'Bana dua edin, size icabet edeyim.….”

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi