Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Rekâtların sayısında şüpheye düşmek

Soru

Ben, bazen namazımda hata ediyorum ve kaç rekat kıldığımı bilmiyorum veya buna benzer şeyler meydana geliyor. Bu durumda namazı bozup yeniden mi namaza başlayayım, yoksa namaza devam mı edeyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin- bu soru sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Doğru olan görüşe göre (rekâtların sayısında şüpheye düşmek), namazı bozmaz. Çünkü şek ve şüpheye düşmek, insanın kendi irâdesi olmadan çoğu zaman vukû bulan bir durumdur. Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- namazda şüpheye düşen kimsenin hükmünü ve namazdaki şüphenin şu iki kısımdan ibâret olduğunu beyan etmiştir:

Birinci kısım: İnsanın, kendisine göre iki taraftan birisinin ağır basmasıyla birlikte rekâtların sayısında şüpheye düşmesidir. Bu durumda insan, zannınca ağır basanı baz alır ve namazı ona göre tamamlar, selâm verdikten sonra sehiv secdesi yapar.

İkinci kısım: İnsanın, rekâtların sayısında şüpheye düşmesi ve kendine göre iki taraftan birisinin ağır basmamasıdır. Bu kısımda en az rekâtı baz alır. Çünkü en az rekâttan kesin emîndir, şüpheli olan ise, fazla olan rekâttır. Buna göre namazı en aza binâ ederek tamamlar, selâmdan önce iki defa secde eder. Böylelikle namazı bozulmamış olur."

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn'in Fetvâları, c: 1, s: 425