Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

(Terâvih namazında) imamla birlikte Vitir namazını kılan kimse, (imamla birlikte selâm vermeden kalkıp) bir rekât daha kılan kimse

Soru

Bazı insanlar, imamla birlikte Vitir namazını kıldıklarında imam selam verdikten sonra ayağa kalkıp bir rekat kılmakta ve böylece Vitir namazını gecenin sonuna bırakmaktadırlar.
Bu davranışın hükmü nedir?
Bu davranışla Terâvih namazının tamamını imamla birlikte kılmış sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Âlimlerin bu konuda sakınca olduğuna dâir hiçbir görüşünü bilmiyoruz. Bu sebeple bu kimsenin, gecenin sonunda kılmak için Vitir namazını ertelemesinde bir günah yoktur. Bu davranışıyla Terâvih namazını imamla birlikte kılmış sayılır. Çünkü o, bitirinceye kadar imamla birlikte namazı kılmış ve Vitir namazını gecenin sonunda kılabilmek için şer'î bir maslahat gereği bir rekat fazladan kılmıştır.

Bu davranışta hiçbir sakınca yoktur ve Terâvih namazını imamla birlikte kılmış sayılır. Hatta bu kimse imamla birlikte namazı bitirdikten sonra kalkıp gitmemiş, aksine namazı ondan biraz sonra bitirmiştir (yani imamdan fazla kılmıştır).

Abdulaziz b. Baz -Allah ona rahmet etsin-,

Kaynak: "Gece ve Terâvih Namazıyla İlgili Hükümlerden Doğru Cevaplar", s: 41