Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Kadınlar için teravih namazının hükmü

Soru

Kadınların teravih namazını kılmaları gerekir mi? Evde kılmaları mı daha faziletli yoksa teravih için camiye gitmeleri mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Teravih namazı, müekked bir sünnettir. Ancak kadınlar için efdal olan gece namazını evlerinde kılmalarıdır. Zira Rasulullah şöyle buyurmuştur: ''Evlerinde kılmaları daha hayırlı olsa da kadınları camilere gitmekten engellemeyin. ''Ebu Davud bu hadisi süneninde 'kadınların mescide gitmeleri' babında rivayet etmiştir. Bu hadis ayrıca Sahihul Cami'de de bulunmaktadır 7458.

     Hatta kadının namazı ne kadar gizli ve hususi bir yerde olursa o kadar faziletli olur. Rasulullah'ında buyurduğu gibi: ''Kadının odasındaki namaz, avlusundaki namazdan üstündür. Yatak odasındaki namaz da odasındaki namazdan üstündür.'' Ebu Davud bu hadisi süneninde 'kadınların mescide gitmeleri' babında rivayet etmiştir. aynı şekilde Sahihul Cami'de bulunmaktadır 3833. Ebu Humeyd Es-saidi'nin eşi olan Ummu Humeyd'den rivayet edildiğine göre, O bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in yanına gelmiş ve demiş ki: ''Ya Rasulallah ben seninle birlikte namaz kılmak istiyorum'' Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem dedi ki: ''Benimle namaz kılmak istediğini biliyorum. Fakat senin evinin iç tarafındaki odanda namaz kılman, dış tarafındaki odanda namaz kılmandan hayırlıdır. Dış tarafındaki odanda namaz kılman da avluda namaz kılmandan hayırlıdır. Evinin avlusunda namaz kılman, senin için mahalle mescidinde namaz kılmandan hayırlıdır. Mahalle mescidinde kılacağın namaz, benim mescidimde kılacağın namazdan hayırlıdır." Ravi dedi ki: Bunun üzerine Ümmü Humeyd emir verdi ve onun için evinin en dip ve en karanlık yerinde kendisine bir mescid yapıldı. Aziz ve celil olan Allah’ın huzuruna varıncaya kadar namazını orada kılardı.” İmam Ahmed İbn Hanbel rivayet etmiştir ve ravileri güvenilirdir.

     Fakat bu fazilet, kadınları mescide gitmelerine engel teşkil etmez. Abdullah İbn Ömer'in rivayet ettiğinde göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle söylediğini işitti: ''Kadınlarınız sizden izin istedikleri zaman onları mescide gitmelerine engel olmayın'' Bunun üzerine Bilal İbn Abdullah dedi ki: ''Vallahi biz onları engelliyeceğiz.'' Sonra Abdullah İbn Ömer döndü ve öyle bir sövdü ki daha önce böyle konuştuğunu işitmemiştim. Dedi ki: ''Sana Rasulullah'tan haber veriyorum ve sen de engelleyeceğiz diyorsun!'' Müslim 667

     Fakat kadınların mescide gitmeleri için şu şartlar gereklidir;

     1-Tesettürünün tam olması lazım,

     2-Koku sürünmemiş olmalı,

     3-Eşinden izin almalı.

     Ayrıca bunlar dışındaki yabancı şoförle arabada baş başa kalma gibi haram şeyler de olmamalı Eğer bu zikredilen şartlardan biri yerine getirilmezse, kocasının veya velisinin kadını mescide gitmekten men etme hakkı vardır. Hatta men etmesi gerekmektedir. Şeyh Abdülaziz'e özellikle teravih namazını mescidde kılmanın kadınlar için bir fazileti var mıdır diye sordum. O da olmayacağını ve kadının evinde kılmasının daha faziletli olacağı konusundaki hadislerin teravih namazını da kapsayacağını söyledi. Allah-u A'lem.

     Allah'tan hem kendimiz hem de diğer kardeşlerimiz için amellerimizi kendi seveceği ve razı olacağı şekilde kılmasını, kabul etmesini ve ihlas vermesi diliyoruz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Şeyh Muhammed Salih El Muneccid