Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Nişanlısına altın alınması için para verdi ancak nişanlısı evlilikten vazgeçti

Soru

Nişanlısının ailesiyle altın miktarı üzerine anlaştıktan sonra gerekli parayı verdi. Alınacak altın, hediye değil mehir olarak sayılacaktı. Fakat birkaç ay geçtikten sonra kadın evlilikten vazgeçti. Bu durumda erkek verdiği parayı mı alır yoksa altın olarak mı alır, zira altın fiyatı artmış olabilir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Şayet verilen para mehirden sayılacağına dair iki taraf arasında anlaşma varsa, erkek tarafı verilen parayı eksiksiz bir şekilde geri alma hakkına sahiptir. Çünkü kadın mehri, nikah akdiyle hak eder. 

İkincisi:

“Para miktarı mı yoksa altın değeri mi alınır” konusu ise cevabı şu şekildedir:

Sorunuzda şu şekilde yazmıştınız: “Üzerine anlaşmaya varılan altının satın alımı için para verilmiştir”  yani kadın tarafı beğenecekleri altını satın almak için para verilmiştir. Uygulama, soran kişinin memleketinde uygulanan bir adet olabilir. Bu da harcama ve tasarruf konusunda bir vekalettir. Vekalet konusu altını parayla satın almak. Bu vekalet alimlerin icmasıyla caizdir.

İbn Munzir Rahimehullah şöyle dedi:

Harcama konusunda vekaletin caiz olduğuna dair tüm ilim ehli icma etmiştir. (el İşraf 8/312)

Bunun üzerine nişan, altın alımından önce feshedilmişse altının artışı veya düşmesine bakılmaksızın verdiği para miktarını alabilir.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi:

Vekalet her iki taraf hakkında caiz olann bir akittir. Müvekkil vekilini istediği anda azledebilir. Vekil de istediğinde kendini azledebilir. Çünkü vekalet tasarruf hususunda verilen izindir. Böylece her bir taraf istediğinde feshedebilir. Bu konu, yemek yiyilmesine izin verilmesine benzer.

Ayrıca vekalet, bir tarafın vefatı veya aklını kaybetmesiyle sona erer. (el Muğni 7/2354)

Şayet altın alımından sonra nişan bozulursa bu durumda alınan altın erkeğin hakkı olur. Çünkü kadın tarafı altını vekil olarak satın almışlardır. Altını kendisi almış gibidir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi