Çarşamba 14 Zilkade 1445 - 22 Mayıs 2024
Türkçe

İnsanların Deprem Yapabileceklerine İnanmak, Allah’a Ortak Koşmak Sayılır Mı?

347736

Yayınlama tarihi : 12-03-2023

Gösterimler : 1543

Soru

Sosyal medyada insanların HAARP teknoloji aracılığıyla depremler veya tusunamiler yapabilecekleri hususunda haberler okudum. Bu tür projelere inanmak şirk sayılır mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bazı inanların depreme neden olacak bir takım deneyler yapabileceğini düşünmek, şirk olmaz. Zira yüce Allah bu dünyada değişmeyen bir fizik ve tabiat kanunları yaratmıştır. Yüce Allah bazı insanlara bu kuralların detaylarını araştırmayı kolaylaştırmış ve faydalanmalarını sağlamıştır. Örnek olarak gerçek şifa veren Allah’tır. Ancak şifa için bir takım sebepler yaratmış bunu kulların kullanımına vermiştir.

Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her hastalığın ilacı mevcuttur. Şayet ilaç hastalığa denk gelirse Allah’ın izniyle şifa vuku bulur” (Muslim 2204)

Abdullah bin Mesud radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Yüce Allah indirdiği her türlü hastalık için mutlaka bir şifasını da indirir. Bu şifayı bilen bilir bilmeyen bilmez.” (İmam Ahmed 6/50)

Doktorun şifa sebebini keşfetmesi Allah’ın isteği ve iradesi dahilindedir. Doktor ve tıb bilimi Allah’ın yaratmasındandır. Yüce Allah şöyle dedi: “Allah sizi ve yaptıklarınızı yarattı” (Saffat / 96)

İbn Kesir Rahimehullah ayetin tefsirinde şöyle dedi: Allah sizi ve amellerinizi yarattı, diğer ifadeyle Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratmıştır. Her iki anlam da doğrudur.

Huzeyfe -radıyallahu anh-'den rivayet olunan bir hadiste Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: “Şüphesiz yüce Allah, her imal eden kimseyi ve imal ettiği şeyi yaratandır.” (Buhari)

İnsanlar tabiat kanunlarını öğrettikten sonra karada, denizde ve havada hareket eden binekler icat ettiler. Tüm bunlar Allah’ın iradesi dahilinde gerçekleşir.

Yüce Allah şöyle dedi: “Hem binesiniz diye, hem de süs olarak atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır.” (Nahl/8)

Şeyh Müfessir Muhammed el Emin el Şengiti Rahimehullah şöyle dedi:

“Bilemeyeceğiniz daha nice şeyleri de yaratır” yani ayet indiği zaman muhatap olan kişilerin bilmediği nice şeyler yaratır. Zira görüldüğü gibi uçaklar, trenler, arabalar o zamanda bilinen şeyler değildi. Tüm bunlar Allah’ın kullarına bahşettiği nimet  ve ihsanındandır. (edvaul beyan 3/265-266)

Özet: Bir takım araştırmacı ve uzmanlar deprem ve kasırgaların oluş sebebini öğrenmiş olabilir. Bunu sadece düşünmek insanı şirke götürmez. Sonuçta bunu ortaya koyan Allah’ın kullarıdır. Allah’ın iradesi ve takdiri olmadan hiçbir şey yapamazlar. Kainatın idaresi sadece yüce Allah’ın elindedir. Onların çalışmaları sadece tabiat kuralları dahilinde olup sebepleri keşfetmektir. Yerde ve gökte tüm olanlar, Allah’ın yaratması ve Allah’ın bilgisi ve iradesi dahilindedir.

Yüce Allah şöyle dedi:

De ki: “Eğer biliyorsanız söyleyin: Her şeyin hükümranlığı elinde olan, kendisi koruyan, kendisine karşı korunulamaz olan kimdir?” “Hepsi Allah’a aittir” diyecekler. “O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz?” de. (Muminun/ 88-89)

Bununla birlikte bu tür konuları abartmamak ve başkalarını korkutmamak gerekir. Bu konuda aktarılan uygulamalarda özellikle bir yerde deprem oluşturulmuyor. Bilakis bilimsel amaçlarla yeraltında bir takım patlamalar yapılır bunun sonucunda bir takım sarsılmalar ve titreşim meydana gelir. Tatbikî bunun şiddeti farklılık gösterebilir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi