Perşembe 19 Muharrem 1446 - 25 Temmuz 2024
Türkçe

Kadının, hac için (hac sırasında) âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câizdir

Soru

Kadının, (hac sırasında) müslümanlarla birlikte hac farîzasını edâ edebilmek için âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hamd, yalnızca Allah'adır.

"Kadının, (Ramazan ayında) müslümanlarla birlikte orucunu tutabilmek veya hac günlerinde müslümanlarla birlikte Beytullah'ı tavaf edebilmek ve hac menâsikinden geri kalmamak için hâmileliği veya âdet kanının gelmesini önleyen haplar kullanması câizdir.

Eğer bu hapların dışında âdet kanının gelmesini önleyen başka bir şey bulunursa, -dînen bir sakıncalı durum veya sağlığına bir zararlı olmadığı sürece-, o şeyi kullanmasında da bir sakınca yoktur." (Şeyh Abdulaziz b. Baz).

Kaynak: (Şeyh Abdulaziz b. Baz'ın Fetvâları; c: 17, s: 60)