Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Uçakta ihrama girmek kendisine zor gelen kimse ne yapmalıdır?

Soru

Bir kimse, hac veya umre yapmak istediğinde uçakta ihrama girmek kendisine zor gelirse, üstelik bu kimse mikatın miktarını (yerini) bilmiyorsa, Cidde havalanına ininceye kadar ihrama girmeyi erteleyebilir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kimse, uçakta iken hac veya umre yapmak isterse, evinde yıkanıp izâr ve ridâsını giyebilir. Mikat yerine (hizâsına) varmadan önce az bir şey kaldığında istediği hac veya umre için ihrama girebilir (niyet edebilir).Bunda hiçbir zorluk yoktur.Mikat yerini bilmiyorsa, uçak kaptanına veya onun yardımcılarından birisine veya hosteslerden birisine veya tecrübesi olan ve yolculardan güvenilir birisine sormalıdır.

Başarı, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 153