Cuma 15 Zilhicce 1445 - 21 Haziran 2024
Türkçe

Rüku Ve Secdeye Gidemeyen Hamilenin Durumu

Soru

Hamile olup secdeye gidemiyorum. Bu durumda oturarak namaz kılabilir miyim?

Oturarak kılmanın en ideal şekli nedir? Yerde mi yoksa sandalyede mi? Kıyamı ayakta, diğer rükünleri ise sandalyede oturarak yerine getirebilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hasta namazındaki kural şudur: Hasta namazın vacip ve rükünleri elinden geldiği kadarıyla yerine getirir, yerine getiremediği ise hükmü düşer. Buna işaret eden bir çok ayet ve hadis bulunmaktadır: Yüce Allah şöyle buyurdu: “Gücünüz yettiği kadarıyla yüce Allah’tan sakının” (Teğabun/16)

“Allah hiç bir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez.” (Bakara/286)

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu:  “Ben size bir şey emrettimmi ondan gücünüzün yettiği kadarını yapın!”(Buhari 7288, Muslim 1337)

İmran bin Husayin Radiyallahu anhu şöyle dedi: Bende basur sorunu vardı, Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e bu durumda namazı sorduğumda şöyle dedi: Ayakta kıl, gücün yetmezse oturarak kıl, gücün yetmezse yan tarafa uzanarak kıl” (Buhari 1117)

Bunun üzerine şayet ayakta kılabiliyorsanız ayakta kılmanız gerekir. Şayet ayakta duramıyorsanız oturursunuz.

İster yere oturun ister sandalyeye oturun sağlığınız hangisine elverişliyse onu yapabilirsiniz. Bununla beraber yere oturmak daha faziletlidir. Çünkü kiyam ve rükuda sünnet olan, bağdaş kurmaktır. Bu pozisyon sandalyede mümkün değildir.

Şeyh İbn Useymin şöyle dedi:

Şayet namazı ayakta kılamıyorsa faziletli olan kıyam ve rüku pozisyonunda bağdaş kurmaktır. (Taharet el marid ve salatuhu”. Söz konusu bağdaş kurmak vacip değildir. İstediği gibi oturabilir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Gücün yetmezse oturarak kıl” burada nasıl oturalacağı belirtilmemiştir. (el Şerhul mumti 4/462)

Şayet rüku ve secde size meşakkatliyese sırtını az bir şekilde eğersiniz. Secdede rükudan daha fazla eğlilirsiniz. Şayet ayakta kalabiliyorsanız. Sadece rükuda eğilirsiniz. Oturarak da secde için eğilirsiniz. Çünkü kıyam rükua daha yakın, oturuş da secdeye daha yakın bir pozisyondur.

Şeyh İbn Baz şöyle dedi:

Her kim kıyamı yerine getirebilir fakat rüku ve secdeye gidemezse kıyam hükmü ondan düşmez. Bilakis ayakta kılar ve rüku için ayakta eğilir. Daha sonra oturur ve secde için eğilir. Ancak secde için olan eğilme rüku için olan eğilmeden daha fazla olması gerekir. Şayet sadece secdeye gidemiyorsa rükua gider ve sadece secde için eğilir.

Hasta, namaz esnasında daha önce yapamadığı bir rüknü yerine getirebilir duruma gelirse onu yapar ve geri kalan namazı geçmişin üzerine bina ederek tamamlar.

Şeyh ibn Useymin şöyle dedi:

Rükuya gidemeyen kimse ayakta eğilir, secdeye gidemeyen kimse oturarak eğilir. (el Şerhul mumti, 4/475)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi