Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

İhramlı iken para kemeri takmakta bir sakınca yoktur

Soru

İçerisine harcırahımı ve ihtiyaç duyduğum belgelerimi koymak için dikişli olmasına rağmen para kemeri takmam câiz midir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'in -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İzarın üzerine para kemeri takmakta bir sakınca yoktur.

Soruyu soran kimsenin: "Dikişli olmasına rağmen" sözü, halkın bunu yanlış anlamasına dayanır.Çünkü onlar ilim ehlinin: “ihramlının dikişli giymesi haramdır” sözüyle kast edilen mananın, üzerinde dikiş olan şey olduğunu zannettiler. Halbuki öyle değildir. İlim ehlinin dikişli giymekle kast ettikleri, bir uzuv kadar imal edilen şey demektir. Gömlek, şalvar, fanila ve benzeri her zaman giyilen şeyleri giymek bu kapsama girer. İlim ehlinin kastı; üzerinde dikiş olan her şey değildir. Bu sebeple bir kimse, yamalı bir ridâ veya yamalı bir izar ile ihrama girse, (yama ile izar veya ridâ) birbirinin üzerine dikilmiş olsa bile, bunda ona bir sakınca yoktur."

Kaynak: İslâm Rükünleriyle İlgili Fetvâlar"; s: 525