Pazartesi 11 Zilhicce 1445 - 17 Haziran 2024
Türkçe

Başkasının nafakasından haccetmek

Soru

Suudi Arabistan'a (misafir olarak) gelen ve misafir olduğu kimsenin nafakasından hac farîzasını edâ etme imkânı bulan bir kadın, yapacağı haccın, farz haccın (Haccetu'l-İslâm) yerine geçip-geçmeyeceğini sormaktadır.Hac için malından hiçbir şey harcamayan bu kadının durumu nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Kadının, malından hiçbir şey harcamadan veya çok az bir mal harcayarak, başkasının da hac masrafları için büyük harcamalar yaparak onun hac farîzasını edâ etmesi, haccının geçerli olmasına hiçbir zararı yoktur. Buna göre kadının haccı, şartlarını, rükünlerini ve farzlarını tamamlamış (yerine getirmiş) ise, -başkası onun hac masraflarını karşılamış olsa bile- bu hac, o kadından farz haccı düşürür (yani farz haccı yerine getirmiş sayılır).

Tevfik, Allah Teâlâ'dandır.

Kaynak: (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 34)