Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Oruçluyken dudak derisini kemirip yutmak

Soru

Geçen Ramazan ayında oruç tuttum fakat dudağımdan deri kemirip yutuyordum. Bunun orucu bozabileceğini içimden geçiriyordum. Ancak şeytan bu konuyu araştırmamı engelledi. Ramazan ayı geçtikten sonra bu konuyu araştırdığımda orucu bozduğunu öğrendim. Tuttuğum tüm ayı tekrar tutmam gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Oruçluyken dudak derisini kemiren kişi bunu atması gerekir. Şayet unutarak yutarsa, izini bulamazsa veya çıkarması zor olduğu için salyasıyla yutarsa; orucu geçerlidir.

Şayet çıkarabildiği halde kasıtlı olarak yutarsa orucu bozulur.

El Muğni’de şöyle geçmektedir:

Dişleri arasında yemek olan şu iki duruma tabi olur:

Birincisi: Atılamıyacak şekilde az olması. Bu durumda onu yutmak orucu bozmaz. Çünkü bundan kaçınmak mümkü değildir. Zira bu salyaya benzer.

İbn Munzir: İlim ehli bu konuda icma etmiştir.

İkincisi:

Diş arasındaki yemek atılabilecek şekilde çok olması. Şayet onu atarsa bir yükümlülük yoktur. Şayet bilerek onu yutarsa ilim ehlinin çoğuna göre orucu bozulur.

Ebu Hanife: Orucu bozulmaz. Çünkü yemek yiyen kimsenin dişleri aradında mutlaka bir yemek kalıntısı olur.  söz konusu yemek kalıntısı, salya hükmünde olup ondan kaçınmak mümkün değildir.

Sonuç olarak şayet kemirdiğiniz deriyi atabildiğiniz halde atmazsanız orucunuz bozulur. Böylece bunu yaptığınız gün sayısı kadar kaza edersiniz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi