Çarşamba 6 Zilhicce 1445 - 12 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan'ın son on gününde sadaka vermek

Soru

Ramazan'ın son on gününde sadaka ve zekâtlar? vermek mi fazîletlidir, yoksa son on gününün gecelerini sadece namaz ve zikirle geçirmek mi fazîletlidir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan'ın son on gününün gecelerini ihyâ etmek konusunda Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den şey; bu geceleri namaz ve zikirle geçirmektir.

Sadakayı Ramazan'da vermek, başka bir ayda vermekten daha fazîletlidir. Fakat sadakayı Ramazan'ın son on gününde vermenin daha fazîletli olduğuna delâlet eden Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinden bir şey bilmiyoruz.

Fakat âlimler, salih amelin, fazîletli bir zamanda vukû bulduğunda daha fazîletli olacağını belirtmişlerdir. Ramazan'ın son on gününün gecelerinin, diğer gecelerden daha fazîletli olduğunda şüphe yoktur. Çünkü bu on gecenin birinde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi vardır.

Ne olursa olsun, müslüman için meşrû olan; Ramazan'ın hepsinde bol bol sadaka vermesidir.

Nitekim Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-, Ramazan'da insanların en cömerdi idi ve O’nun en cömert olduğu zamanlar da Ramazan’da idi." (Buhârî; hadis no: 6. Müslim; hadis no: 2308)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi