Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Kan aldırmak orucu bozar mı?

Soru

Şırınga yoluyla insan vücûdundan kan aldırmak orucu bozar mı, bozmaz mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

"İnsandan şırınga yoluyla alınan kan az miktarda ise, o günün orucunu kaza etmesi gerekmez. Yok eğer kan çok ise, ihtilaflı görüşten çıkmak ve ihtiyatlı davranıp sorumluluktan kurtulmak için o günün orucunu kaza eder." (İlmî Araştırmalar ve Dâimî Fetvâ Komitesi Fetvâları, c: 10, s: 263)

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-,tahlil yaptırmak amacıyla Ramazan'da kan aldırmak hakkında sorulduğunda o şöyle cevap vermiştir:

"Bu gibi tahlil amacıyla alınan kan, orucu bozmaz.Aksine buna gerek duyulduğundan dolayı insan bundan muaftır. Ayrıca bu, temiz İslâm şeriatında bilinen orucu bozan şeyler kabilinden de değildir." (Fetâvâ İslâmiyye, c: 2, s: 133)

Değerli âlim Abdullah b. Cibrîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Bir kimse, hastayı kurtarması veya âcil durumlarda kullanılması için kan bağışında bulunur da kendisinden çok miktarda kan alınırsa, hacâmâta kıyas edilerek onun orucu bozulur.Yok eğer alınan kan, tahlil ve deney için şırınga yoluyla alınan kan gibi az miktarda ise, bu takdirde orucu bozulmaz." (Fetâvâ İslâmiyye, c: 2, s: 133)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi