Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

İmamla birlikte namaz kıldıktan sonra gece tekrar namaz kılmak istediği zaman ikinci defa Vitir namazını kılmalı mıdır?

Soru

Ben şunu sormak istiyorum: Terâvih namazının sonunda Vitir namazını kılıyoruz. Ben, gece kılacağımız son namazın, Vitir namazı olması gerektiğini okumuştum. Bu, gece tekrar namaz kılmak istediğimiz zaman bir defa daha Vitir namazı kılmamız gerektiği anlamına mı gelir, yoksa Vitir namazını gecenin sonuna erteleyip sonra kılmamız gerektiği anlamına mı gelir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir müslüman, Vitir namazını kıldıktan sonra gece namaz kılmak istediği zaman (gece namazını) ikişer ikişer kılmalı ve Vitir namazını tekrar kılmamalıdır.

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gecenin sonunda kılınacak namazın Vitir namazı olmasını emretmesi, farz veya vâcip kabilinden değil de müstehap kabilinden bir emirdir.

Bu konuda (37729) nolu sorunun cevaına bakabilirsiniz.

Değerli âlim Abdulaziz b. Baz'a -Allah ona rahmet etsin-:

"Gecenin başında (Yatsı namazının ardından) Vitir namazını kıldıktan sonra gecenin sonunda uykudan kalktığım zaman nasıl namaz kılmalıyım?"

Diye sorulmuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:

"Gecenin başında Vitir namazını kıldıktan sonra gecenin son bölümünde Allah Teâlâ uykudan uyanmayı sana kolay kıldığı zaman ikişer rekât olmak üzere -tek rekât olmamak kaydıyla- dilediğin kadar namaz kılabilirsin. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

"Bir gecede iki Vitir yoktur."

Âişe'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- Vitir'den sonra oturarak iki rekât namaz kılardı.

Bunun hikmeti ise; -Allah Teâlâ en iyisini bilir-, Vitir namazından sonra namaz kılmanın câiz olduğunu insanlara açıklamak içindir." (Mecmû' Fetâvâ İbn-i Baz, c: 11, s: 311)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi