Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Ramazan ayında özürsüz oruç yemenin cezası

Soru

Ben oruç tutmuyorum kıyamet gününde azap görecek miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Ramazan orucu, islam'ın üzerinde kurulduğu temellerden biridir. Yüce Allah orucu bu ümmetin üzerine farz kıldığını Kur'an'da bildirerek şöyle demiştir: "Ey iman edenler! Oruç, izden öncekilere farz kılındığı gibi, (fenalıklardan) sakınırsınız diye sizin üzerinize de farz kılındı."[1]

Başka bir ayette: " (O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah’ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir."[2]

İbn Ömer radiyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: "İslam, beş temel üzerinde kurulmuştur; Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed onun peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve hacca gitmek.” [3]

Her kim orucu bırakırsa şüphesiz İslam'ın bir rüknünü bırakmış olur. Büyük günah işlemiş olur hatta bazı selef alimler (Allah korusun) bu kişinin kafir olup dinden çıktığını söylemişler.

Ebu Yala musnedinde İbn Abbas radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: "İslam'ın halkaları ve dinin temelleri üçtür; her kim bunlardan birini inkar ederek bırakırsa kanı helal olur: Allah'tan başka hak İlah olmadığına şehadet etmek, farz namazlar, ve Ramazan orucu. [4]

Zehebi Kebair'de şöyle dedi: Hastalık veya herhangi bir özür olmadan orucu bırakmak müminlere göre bu; zina ve içkiden daha şerlidir, hatta müslümanlğında şüphe edilir ve zındıklıla itham edilir.

Oruç tutmamakla ilgili gelen hadislerden biri de: Ebu Umeme el Bahili radiyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi:  Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem'in şöyle dediğini işittim: " Ben uyurken iki adam gelip kolumdan tuttular ve beni engebeli bir dağa getirdiler, dediler ki bu dağa çık. Ben: yapamam dedim. İkisi: Sana kolaylaştırırız, dediler. Dağa tırmandım ta ki tepesine vardım, çok şiddetli gürültü duydum. Bu neyin sesidir diye sordum. Onlar: Bu cehennem ehlinin havlamasıdır. Sonra beni bir yere götürdüler bir baktım ki topuklarından asılmış, ağızları çatlamış ve ağızlarından kan akan insanlar vardı. Bunlar kimdir? Diye sorunca. Dediler ki: bunlar iftar zamanı gelmede orucunu bozanlardır."[5]

Elbani rahimehullah şöyle dedi: Bu iftar vaktinden önce kasıtlı bir şekilde orucunu bozan kimsenin cezasıdır. Peki ya hiç oruç tutmayanın hali ne olacak?!

Allah'tan Dünya ve Ahirette selamet dileriz.

Soru soran kardeşimize nasihatımız: Allah'tan korkması, Allah'ın azabı ve kızgınlığından sakınmasıdır. Ölüm gelip çatmadan tövbe etmesidir. Şüphesiz bu gün hesapsız çalışma ve çaba günüdür. Yarın ise amelsiz hesap günüdür.

Unutmamak gerekir ki Allah'a tövbe eden kişi Allah tövbesini kabul eder. Her kim Allah'a bir karış yaklaşırsa Allah ona bir arşın yaklaşır. Nitekim yüce Allah şöyle buyurdu: "Onlar, kullarının tövbesini kabul edenin ve sadakaları alanın Allah olduğunu; tövbeyi çok kabul edenin, çok merhametli olanın Allah olduğunu bilmediler mi?"[6]

Şayet oruç tutmayı denesen ne kadar kolay ve rahat olduğunu gördüğünde, seni Allah'a nasıl yaklaştırdığını hissettiğinde onu bırakamazsın. Ayette geçen "Allah size zorluğu değil size kolaylık ister" sözünü düşündüğünde, kesinlikle orucun şükretmeyi gerektiren bir nimet olduğunu göreceksin. Bu nedenle seleften bir takım kişiler senenin tümü Ramazan olmasını temenni ederlerdi.

Senin muvaffak olmanı ve hidayete ermeni Yüce Allah'tan dileriz. Allah senin kalbini dünya ve Ahiret mutluluğuna yönlendirsin.

En iyi bilen Allah'tır.


[1] Bakara/ 183

[2] Bakara/185

[3] Buhari/8. Muslim/16

[4]  Zehebi, hadise demiştir. Heysemi mecmeuzzevaid te hasen demiştir. 48/1Munziri Terğib ve terhipte 805,1486 nolu hadiste hasen demiştir. Elbani 94 nolu hadiste zayıf görmüştür.

[5] - İbn Huzeyme, 1986. İbn Hibban 7491. Elbani Mevarid el Zam'an 1509 nolu hadiste sahih demiştir.

[6] Tevbe 104

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi