Salı 17 Muharrem 1446 - 23 Temmuz 2024
Türkçe

Ramazan orucunun kazasında orucunu bozan kimseye, bir gün oruç tutmaktan başka bir şey gerekmez

Soru

Bir kadın, Ramazan ayında âdet olması sebebiyle tutamadığı orucunun kazasını tuttuğu günlerde (başka bir ayda yeniden) âdet olursa, bir gün mü, yoksa iki gün mü tutması gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu kadına, Ramazan ayından tutamadığı günler sayısınca kaza etmesinden başka şey gerekmez.Yeniden âdet olduğu sırada tuttuğu kaza orucu,Ramazan ayında tutamadığı orucun yerinedir. Yoksa farz olan yeni bir oruç değildir.

İbn-i Hazm -Allah ona rahmet etsin- "el-Muhallâ" adlı kitabında şöyle demiştir:

"Ramazan orucunun kazasında kasten orucunu bozan kimseye, bir günden başka kaza gerekmez. Çünkü farz orucun kazasına da kaza orucu gerektiğini söylemek; Allah Teâlâ'nın izin vermediği bir dîn getirmektir. Oysa Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sahih olduğuna göre o, Ramazan'dan tutamadığı günün yerine sadece o günü kaza etmiştir.Herhangi bir nas veya icmâ olmadan kaza orucunun üzerine başka bir oruç eklemek câiz değildir." ("el-Muhallâ"; c: 6, s: 271)

"et-Tâc ve'l-İklîl" kitabının yazarı şöyle demiştir:

"Ramazan orucunun kazasında orucunu bozan kimse, sadece bir gün kaza eder." ("et-Tâc ve'l-İklîl"; c: 3, s: 387)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi