Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Âdetli kadın, mikat yerinden itibaren hac sonuna kadar ne yapmalıdır?

Soru

Bir kadın, hac günlerinin başlangıcında Mekke'ye girmeden önce âdet olursa, ne yapmalıdır?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Hac yapmak isteyen âdetli kadın mikat yerine uğradığında oradan ihrama girer. Sonra Mekke'ye geldiğinde, -Beytullah'ı tavaf ile Safâ ve Merve arasında sa'y dışında- haccın bütün amellerini yerine getirir, âdetten temizleninceye kadar tavaf ve sa'yı erteler. Aynı şekilde ihramdan sonra ve tavaftan önce âdet olan kadın da böyle yapar.

Tavaftan sonra âdet olan kadına gelince, bu kadın, âdetli olsa bile, Safâ ve Merve arasında sa'y edebilir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi âlimlerine:

"Âdetli kadının haccının hükmü nedir?" diye sorulduğunda komite âlimleri bu soruya şöyle cevap vermişlerdir:

"Âdet kanının gelmesi, hacca engel olmaz. Âdetli olduğu halde ihrama girmek isteyen kadının, Beytullah'ı tavaf dışında haccın bütün amellerini yerine getirmesi gerekir. Âdet kanı kesiliince, boy abdetsi aldıktan sonra tavafını yapar. Aynı şekilde loğusa olan kadın da böyledir.Buna göre kadın, haccın rükünlerini yerine getirirse, haccı sahihtir."

(İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâmî Komitesi Fetvâları; c: 11, s: 172-173).

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Umre yapmak isteyen kadının, -âdetli olsa bile- ihrama girmeden mikat yerini geçmesi câiz değildir. Çünkü kadın âdetli olduğu halde ihrama girip niyetini yapar. Bu şekilde ihramı sahihtir. Bunun delili; Ebu Bekir'in -Allah ondan râzı olsun- hanımı Umeys'in kızı Esmâ -Allah ondan râzı olsun-, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Vedâ haccını edâ etmek için Zulhuleyfe'ye inerken o doğum yaptı.

Bunun üzerine o:

Ne yapmalıyım? Diye Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'e haber yolladı.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- de ona şöyle buyurdu:

"Boy abdesti al (yıkan), bir bez parçasını fercine sıkıca bağla ve ihrama niyet et."

Âdet kanı, (hüküm bakımından) loğusalık kanı gibidir.

Buna göre biz de âdetli kadına deriz ki:

"Umre veya hac yapmak isteyen kadın, mikat yerine uğradığında: "Boy abdesti al, bir bez parçasıyla fercini sıkıca bağla, sonra da ihrama niyet et."

Hadiste geçen "İstisfâr" kelimesinin anlamı: Kadının, bir bez parçasını sıkıca fercine bağlaması, sonra da hac veya umre için niyet etmesidir.Fakat âdetli kadın Mekke'ye ulaştığında Beytullah'a gitmez ve âdetten temizleninceye kadar onu tavaf edemez.

Bunun içindir ki Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- umre sırasında âdet olan Âişe'ye -Allah ondan râzı olsun- şöyle demişti:

"Hacının yaptığı her şeyi yap, ama temizleninceye kadar Beytullah'ı tavaf etme." (Buhârî ve Müslim).

Buhârî'nin sahihinde ise, Âişe -Allah ondan râzı olsun- âdetten temizlenince Beytullah'ı tavaf ettiğini, Safâ ve Merve arasında sa'y ettiğini zikretmiştir. Bu da bir kadın âdetli olduğu halde hac veya umre için ihrama girdiğinde veya tavaftan önce âdet olduğunda âdetten temizlenip yıkanıncaya kadar tavaf ve sa'y yapamayacağına delildir.

Eğer temiz halde iken tavaf ettikten sonra ve sa'ydan önce âdet olursa, bu takdirde âdetli olsa bile, sa'yına devam eder. Sonra da saçından bir parmak boğumu kadarını kısaltır ve böylece umresini bitirmiş olur. Çünkü Safâ ve Merve arasında sa'y etmek için abdestli olmak şart değildir.

(Hayız ve Nifas Konusunda 60 Soru-Cevap: 54. Soru)

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi