Pazar 10 Zilhicce 1445 - 16 Haziran 2024
Türkçe

Duada Aşırıya Gitmek

Soru

Bazı kişiler duada çok detaya girip: Ey Rabbim bana renkli televizyon ver, dayalı döşeli bir ev ver!.... bu şekilde dua etmek duada aşırıya gitmek sayılmaz mı? Harem’de özellikle Ramazan ayında insan hem dünya ve ahiret hayrından istemesi gerekmez mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Unutmamak gerekir ki dua, insanların çoğu ihmal ettiği bir silahtır. Dua ibadetin ta kendisidir.

Numan bin Beşir Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Dua ibadetin ta kendisidir” daha sonra şu ayeti okudu: “Rabbiniz şöyle dedi: “Bana dua edin, duânıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir hâlde cehenneme gireceklerdir.” (Ğafir/60) (Elbani: Bu hadis sahihtir. Tirmizi 2685)

Başka bir hadiste: “Allah katından duadan daha üstün bir şey yoktur” (Elbani sahih demiştir. Tirmizi 2684.)

Başka bir hadiste: “Her kim Allah’tan bir şey istemezse Allah ondan kızar” (Elbani: Hasen demiştir. Tirmizi 2686) bu bilgiler ışığında çokça dua etmemiz gerektiği anlaşılmaktadır.

İkincisi: Duanın adabı ve kuralları mevcut olup kısaca şöyledir:

1-Duada bulunan kimse ilk önce kendisiyle başlar.

2-Duada ellerin kaldırılması mustehaptır..

3-Abdestli olmak.

4-Dua’da kıbleye yönelmek.

5-Allah’a tevazu içinde yalvarmak “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (Araf/55) İbn Kayyım şöyle demiştir: alçak gönüllü dua etmemek haddi aşmaktır. (Bedai el Fevadi 3/12)

6-Duada ısrarcı olmak.

7- Duanın kabul olmasında aceleci davranmamak. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Biriniz aceleci olup: Ben dua ettim ama duam kabul olunmuyor demedikçe duası kabul olunur.” (Buhari 6340, Muslim 2735)

Müslüman bir kimse dua ettiğinde mutlaka şu üç durumdan birine nail olur:

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: “Yeryüzünde herhangi bir Müslüman, günah işlemek üzere ve akraba ile ilişki kesmek üzere olmaksızın her ne türlü duâ ederse Allah o duâsında üç şeyden birini kendisine verir: Duasını acil bir şekilde kabul eder, Karşılığını ahirette verir veya misliyle ondan bir kötülüğü giderir.” Bunun üzerine orada bulunanlardan biri:

 “Öyleyse duâyı çoğaltırız” dedi. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem: “Allah’ın ikramı daha da çoktur buyurdu.” (Tirmizi 3573, Ahmed 10749)

8-Duada dikka edilecek hususlardan biri de: duanın başında Allah’a hamd ve sena getirmek Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e salavat getirmektir. Fudala bin Ubeyd Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in namazında dua eden bir adamı işitti. Bu adam salavat getirmeden dua etmişti. Rasulullah: bu kimse çok acele etti. Biriniz dua ettiğinde ilk önce Allah’a hamd ve sena getirsin daha sonra peygambere salavat getirsin daha sonra istediği şey dilesin. (Elbani Sahih demiştir. Tirmizi 2765)

Üçüncüsü:

Duada aşırıya gitmek birkaç hususla olur:

a- Duada detaylıca istemek, şüphesiz meşru olan genel dua etmektir. Doğrusu dünya ve ahiret hayrından istemektir. Abdullah bin Muğaffel Radiyallahu anhu, oğlu şöyle dua ettiğini işitir: “Rabbim Cennet’e girdiğimde sağ tarafında beyaz saray istiyorum”. Bunun üzerine,  oğluna şöyle demiştir:  Allah’tan cenneti iste ve cehennemden Allah’a sığın!. Ben Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in şöyle dediğini işittim: “Bu ümmette taharet ve duada aşırıya gidecek topluluklar olacaktır” demiştir. (Ebu Davud 096)

b-Haram bir şeyi dilemek veya haram vesile olan bir şeyi dilemek. Çünkü vesileler amaçların hükmündedir. (İbn Kayyım Bedai el Fevaid 3/12)

televizyon genellikle haramları izlemek ve işitmek için kullanıllır. Böyle bir şeyi istemek duada aşırıya gitmek sayılır. Aşırıya gitmek iki yönden vuku bulmuştur:

birincisi: detaylı olması, ikincisi: harama vesile olan bir şeyi istemesi. İnsanların çoğu yaptığı gibi o da haramda kullanacaksa duada aşırıya gitmektir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi