Cumartesi 11 Şevval 1445 - 20 Nisan 2024
Türkçe

Oruç Fidyesinin Tümünü Bir Yoksula Vermekte Sakınca Yoktur

Soru

Oruç tutamayan kimse; bir yoksulu otuz gün boyunca mı yedirir? Yoksa otuz yoksulu mu yedirmesi gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sürekli bir mazeretten dolayı oruç tutamayan kimse, tutamadığı her gün için bir yoksulu yedirmekle yükümlüdür. Yüce Allah şöyle buyurdu: “..Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir..” (Bakara/184)

İbn Abbas’tan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Bu ayet mensuh (hükmü kaldırılmış) değildir. Ayetten maksat oruç tutmaya gücü olmayan yaşlı adam ve yaşlı kadındır. Tutamadıkları her bir gün için bir yoksulu yedirirler” (Buhari 4505)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi:

Yedirmenin iki yöntemi bulunmaktadır:

Birincisi: Yemek pişirir ve oruç günleri sayısınca yoksulları yemeğe çağırır. Zira Enes bin Malik Radiyallahu anhu yaşlandığında böyle yapardı.

İkincisi: Pişirmeden yiyecek vermesi. (şerhul mumti 6/335)

Daha detaylı bilgi için (49944) nolu sorunun cevabına bakınız.

Şafii, Hanbeli ve Malikilerden bir gurup başta olmak üzere birçok ilim ehli; bir yoksula otuz gün boyunca yedirmenin caiz olduğunu savunmuşlardır. El insaf 3/291: Yemeği bir yoksula toptan olarak vermek caizdir. (Tuhfetulmuhtac 3/446, Keşşafulkina 2/313

Daimi Fetva Kurulu 10/198 şöyle geçmektedir:

Doktorlar, şikayet edilen hastalığın iyileşmesinin mümkün olmadığını söylediklerinde ve bu hastalık ile oruç tutamaz durumda isen, oruç tutamadığın her bir gün için bir yoksula yarım sa’ hurma veya memleketin azık olarak tükettikleri gıdalardan yemek verir. Bir yoksula gün sayısınca öğlen yemeği veya akşam yemeği verilirse geçerli olur. 

Böylece bir yoksula otuz gün boyunca yemek yedirmenin caiz olduğu gibi otuz yoksulu toplayıp bir kerede onları yedirmek de caizdir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi