Pazar 8 Muharrem 1446 - 14 Temmuz 2024
Türkçe

Mehdinin Gerçeği Ve Kıyamet Alemetlerinin Sıralaması

Soru

Mehdi kimdir veya kim olacak? Kur’an ve Sünnet’ten onun çıkışına dair delil var mı? Mehdi, İsa, Deccal ve Yecuc-Mecuc olmak üzere kıyamet alametlerinin sıralaması nasıl olacak?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Mehdi, Muhammed sallallahu aleyhi vesellem’in soyundan gelen salih bir adamdır. Dünyanın son zaman diliminde çıkar ve Allah onun vesilesiyle insanları hidayete erdirir, zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurur. Adı Muhammed, babasının ismi Abdullah, Muhammed bin Abdullah el Mehdi. Veya Ahmed bin Abdullah el Mehdi. Soyu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in kızı Fatima’ya dayanır. Hasan bin Ali Radiyallahu anhu’nun soyundan gelir. Çıkmasının alameti zamanın bozulması ve her yerin zulüm ve düşmanlıkla dolmasıdır.

Mehdi’nin çıkması ve özellikleriyle ilgili çok sayıda hadis rivayet edilmesi, manevi tevatür seviyesine çıkarmıştır. Bu konuda detaylı bilgi için ( 1252 ) nolu sorunun cevabına bakınız.

Kıyametin alametlerinin sıralaması hususunda ise alimler farklı görüşler bildirmiştir. Farlı görüşlerin sebebi sünnette sıralı bir şekilde zikredilmemesidir. Buna rağmen hadislerin rivayetlerinden elde edilen çıkarımlara göre sıralama bu şekilde olacaktır.

1-Kıyametin küçük alametlerinin çıkması. Şüphesiz bu alametler çok olup aralarında belirli bir sıralama yoktur. Bu alametlerden bazıları ise şöyledir: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in peygamber olarak gönderilmesi, Avamis taunu/vebası, fitnelerin zuhur etmesi, emanetin yok olması, ilmin kaldırılması, cahilliğin yaygınlığı; faiz, zina, müzik ve içkinin yaygınlaşması ve bunların helal görülmesi, yüksek binaların yapılması, öldürmenin çoğalması, zamanın yakınlaşması, camilerin süslenmesi, şirkin açıkta işlenmesi, fahişeliğin yaygınlaşması, cimriliğin çoğalması, depremlerin çoğalması; ahir zamanda yerin dibine geçme olayları, domuz veya maymuna dönüşme, gökten taş inme olayı yaşanması, salih insanların ölüp gitmesi, mümin kişilerin rüyaları doğru çıkması, sünnetlerin hafife alınması, yalan söylemenin yaygınlaşması, yalan şahitliğin çoğalması, ani ölümlerin çoğalması, yağmurun fazla yağmasına rağmen az miktarda bitki yeşermesi, ölümü temenni etmek, Rumların çoğalması ve onlarla savaşılması bu alametlere ek olarak Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’den rivayet edilen hadislerde farklı alametler..

2-Mehdinin çıkışının olayı, Deccal’ın gelmesi ve İsa (a.s)in inmesinden önce gerçekleşecektir. Bunun delili: Cabir bin Abdullah Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

Meryem oğlu İsa inecek, onların emiri, “gel bize namaz kıldır” demesi üzerine O, bunu kabul etmeyerek; Allah'ın bu ümmete bir ikramı olmak üzere: Siz birbirinizin emirlerisiniz, diyecektir. " (Muslim/156)

İsa (a.s)’ın Mehdinin arkasında namaz kılması, O’ndan sonra geleceğine işarettir. İsa, Deccal’ı öldürecektir. Bu da, Deccal’ın Mehdi’nin zamanında çıkacağını gösterir. Daha detaylı bilgi için 10301  nolu sorunun cevabına bakınız.

3-Deccal’ın çıkışıyla ilgili daha detaylı bilgi için 8806 ، 171 ، 8301 ) nolu soruların cevaplarına bakınız.

4-İsa (a.s)’ın inişi ve Deccalı öldürmesiyle ilgili daha detaylı bilgi için 10302 nolu sorunun cevabına bakınız.

5-Yecuc ve Mecuc’un çıkışı, bunların çıkışı İsa’ın zamanında olacağını gösteren bir rivayet mevcuttur. Nevvas bin Sem’an Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “..O bu halde iken Allah İsa'ya: Ben öyle bir takım kullarımı çıkardım ki, onları öldürmeye hiç bir kimsenin eli varmaz. Şimdi sen benim kullarımı Tûr'a götürerek koru, diye vahy indirecek ve Allah Ye'cuc'u Me'cuc'u gönderecektir. Bunlar her tepeden sür'atla sızacaklardır. Bu suretle öncüleri Taberiye gölüne uğrayacak ve içindeki suyu içecekler. Son gelenleri oraya uğrayacak ve : Bu gölde bir zamanlar hakikaten su vardı, diyeceklerdir..” (Muslim 2937) 

Daha sonra kıyametin diğer alametleri gerçekleşir. Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kıyamet alametlerinin ardarda çıkması tesbih boncukların ipten ardarda düşmesi gibi olacaktır.” Taberani , Mucemul evsat, Elbani sahih demiştir.

Daha sonra Güneş batıdan doğar, Dabbetularz çıkar, yerin dibine geçirme olayı gerçekleşir. Ve diğer Kıyametin büyük alametleri gerçekleşir. Ölüme kadar Allah’tan bizi doğru yolda sabit tutmasını dileriz.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi