Cumartesi 14 Muharrem 1446 - 20 Temmuz 2024
Türkçe

Tüm hane fertleri adına bir kurban yeter

Soru

Ben ve eşim babamla birlikte yaşıyoruz, bu durumda bir kurban mı, yoksa iki kurban mı kesmemiz gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bir kurban kesmeniz yeterlidir. Zira sünnette rivayet edilen hadisler gereğince bir kurban kişi ve ailesi adına yeterlidir.

Ata bin Yesar, şöyle dedi. Ebu Eyyüb el Ensari’ye Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem zamanında kurban nasıl kesildiğini sorduğumda şöyle cevap verdi: Kişi kendi ve hane sakinleri adına bir koyun keserdi. Hem kendileri yerler hem de başkalarına yedirirlerdi. (Tirmizi 1505, Elbani sahih demiştir)

Daimi Fetva Kurulu’na şöyle soruldu: Eşim babamla birlikte aynı evde yaşıyorlarsa bir kurban hem benim ailem ve babamın adına yeterli mi?

Cevap: Bahsettiğiniz gibi bir evin içinde hem baba ve oğlu yaşıyorlarsa kesilen bir adet kurban tüm hane halkının adına yeterlidir.

Daimi Fetva Kurulu 11/404

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi