Perşembe 19 Şaban 1445 - 29 Şubat 2024
Türkçe

Hayız/adet, kefaret orucunun peşpeşeliğini kesmez

Soru

Ardarda iki ayı oruçla geçirmekle yükümlü olan bir kadın, adet günlerinde oruç yediği günleri iki ayın bitiminden sonra kaza etmesi vacip mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İki ayı kesintisiz bir şekilde oruçla geçirmekle yükümlü olan bir kadın, adet günlerinde orucunu yer, adetten sonra iki aylık orucuna devam eder ve sonra adet günlerini kaza eder. Zira iki ay içerisinden adetten sakınmak mümkün değildir..” Bu konuda icma vardır.

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “İlim ehline göre ardarda oruç tutması gereken kadın adete girdiğinde temizlendikten sonra kazasını yapar ve orucunu tamamlar. ( el Muğni 8/21)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi