Çarşamba 13 Zilhicce 1445 - 19 Haziran 2024
Türkçe

Kadir gecesini ihya etmek ve geceyi kutlamanın hükmü

Soru

Kadir gecesi nasıl ihya edilir? Namaz kılmak, Kur’an okumak nasihatlerde bulunmak, siyer okumak ve mescitte kutlamakla mı olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ramazan ayının son on gününde çaba gösterdiği kadar başka günlerde göstermezdi. Bu günleri namaz, Kur’an okumak ve dua ile geçirirdi. Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem son on güne girdiğinde geceleri ihya eder, ailesini uyandırır ve belini bağlardı. (Buhari, Muslim)

İkincisi:                                   

Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya edilmesine teşvik ederek şöyle buyurdu: “Her kim kadir gecesini inanarak ve sevabına Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş günahları affedilir” bu hadis, gecenin kıyam ile (namazla) ihya edilmesinin meşruiyetine delildir.

Üçüncüsü:

Kadir gecesinden yapılacak en faziletli dua Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Aişe Radiyallahu anha’ya öğrettiği duadır: zira Aişe ey Allah’ın rasulu!: Şayet kadir gecesini idrak edersem ne diyeyim? Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle demeyi emretmiştir: “ Allahım! Sen affedicisin affetmeyi seversin, beni affet.” Tirmizi.

Dördüncüsü:

Bir geceyi kadir gecesi olarak tahsis etmek bir delil gerektirir. Ancak vitir geceleri diğer gecelerden daha olasılığa sahip ve kadir gecesi olması ihtimali daha yüksektir. Ayrıca 27. Gece diğer tekli gecelerden daha büyük ihtimale sahiptir. Çünkü bununla ilgili hadisler bulunmaktadır.

Beşincisi:

İşlenen bidatlar ister Ramazanda olsun ister Ramazan dışında olsun caiz değildir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Her kim bu dinimizde ondan olmayan bir şeyi katarsa o red edilmiştir” 

Ramazanın bazı gecelerinde yapılan bazı kutlamaların aslı yoktur. En güzel metot Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in metodudur. En şerli konular sonra oluşturuluş bidatlardır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: Daimi Fetva Kurulu 10/413