Cumartesi 9 Zilhicce 1445 - 15 Haziran 2024
Türkçe

Erkek ve kadının ihramda (ihramlı iken) çorap giymeleri

Soru

Ben, umre için ihrama girdiğimde hava soğuk olduğundan dolayı çorap giydim. Bundan dolayı bana ne gerekir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İhramlı erkeğin çorap giymesi câiz değildir. Kadına gelince, onun çorap giymesi câizdir.

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- "eş-Şerhu'l-Mumti'" (7/154)'de şöyle demiştir:

"Soru: İhramlı kadının çorap giymesi, kendisine haram olur mu?

Cevap: Hayır. Çorap giymek, erkeğe haramdır."

İhramlı erkek, çorap giymek zorunda kalırsa (gerek duyarsa), çorap giymesi câizdir. Fakat kendisine fidye gerekir. Fidye ise; ya bir koyun kesmesi, ya altı (6) yoksulu doğurması, ya da üç (3) gün oruç tutmasıdır. Bu üç şeyden dilediğini seçip yapabilir.

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne:

"Ayaklara çorap giymenin ve hacdaki Kudüm tavafı ile umredeki umre tavafını onunla yapmanın hükmü nedir?" Diye sorulmuş, bunun üzerine komite şöyle cevap vermiştir:

"Bir erkeğin, hac veya umrede ihramlı iken ayaklarına çorap giymesi câiz değildir. Eğer hastalık gibi bir durumdan dolayı giymek zorunda kalırsa, çorap giymesi câizdir. Fakat kendisine fidye gerekir. Fidye ise şu üç şeyden birisidir: 3 gün oruç tutmak veya her yoksul için yarım sa' hurma ve benzeri yiyecek olması kaydıyla 6 yoksulu doyurmak veyahut da bir koyun kesmektir." (İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları, 11/183)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi