Çarşamba 18 Muharrem 1446 - 24 Temmuz 2024
Türkçe

Oruç tutamayan yaşlıların hükmü

Soru

Annem çok yaşlı olup geçen sene hastalığı çok ilerledi. Bu durumda sadece on gün oruç tutabildi. Zira bünyesi zayıf olduğu için oruç tutamazdı. Oruç tutamadığı günleri nasıl kaza ederim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Şayet kişi hastalıktan dolayı oruç tutamaz fakat iyileşmesi mümkün ise iyileştikten sonra oruç tutamadığı günleri kaza etmesi vaciptir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden (orucu yediği günler) sayısınca oruç tutar” Bakara/185

Şayet kişi, gelecekte iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmış ve oruç tutmaya gücü yoksa veya yaşından dolayı oruç tutacak gücü yoksa bu durumda oruç tutmak vacip değil ancak bu kişilere tutamadıkları her gün için bir fakire yemek yedirmeleri vacip olur.

Bunun delili: İbn Abbas şöyle dedi: “Zor dayanabilenlerin üzerinde bir yoksulu doyuracak kadar fidye (vardır).” Bakara/184 ayeti, yaşlı erkek ve yaşlı kadın orucu çok zorluklarla tutabilen kişiler için ruhsattır. Bu kişiler oruç tutmayıp yedikleri her gün için bir yoksulu yedirirler.

İmam Nevevi şöyle dedi: İmam Şafii ve mezhep alimleri de bu görüşü uygulamaktadır. İbn Munzir bu konuda icma olduğunu söylemektedir.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi