Pazartesi 9 Muharrem 1446 - 15 Temmuz 2024
Türkçe

Bir mescidin eski halıları başka bir mescide taşınması

Soru

Bir mescidin cemaati, kendi mescitlerinin halılarını yenilediler ve eski halıları atmaya karar verdiler. Ben de bu eski halıları okulun mescidine taşımak için izin aldım. Yaptığım davranış caiz mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, bu taşıma caizdir.

İbn Kudame şöyle dedi: Bir mescidten artan malzeme, başka bir mescide verilmesi caizdir. Mescit bulunmadığı takdirde komşu fakirlere sadaka verilebilir…

İmam Ahmed: Bir mescidin inşaatında arta kalan keresteleri başka mescide verilebilir.

El Meruzi: Mescid için kullanılan malzeme arttığı zaman ne yapılır diye sorduğumda sadaka verilir diye cevap verilmiştir.

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: “

Vakfedilen bir şeyi daha iyi yerde kullanılması amacıyla taşınması caizdir. Örnek olarak bir mescidin döşemesi, dolapları vb. şeyler artarsa başka bir mescide taşınır. Taşınması mümkün değilse bu malzeme satılır ve mescid ihtiyacına yönelik harcanır. Şayet verilen ürün vakıflar idaresi tarafından verilmişse onlara iade edilir ve onlar tasarrufta bulunur. (Lika bab el Meftuh 3/248)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi