Salı 13 Safer 1443 - 21 Eylül 2021
Türkçe

310425

16-06-2021

Arsasının vakıf olmasına vasiyet etti, fakat bazı mirasçılar buna karşı çıkıyor

16-06-2021

220991

20-06-2020

Camiye bağışladığı su şişelerinden su içebilir mi?

20-06-2020

75568

29-03-2020

Zimmetinde olan vakfın kumbarasını kaybetti bunu karşılaması gerekir mi?

29-03-2020

130883

27-01-2020

Vakfın mallarını işletmek

27-01-2020

228381

07-01-2020

Vakıf malları satmak veya satın almak

07-01-2020

13720

03-07-2019

Vakıfların Hükmü

03-07-2019

149910

25-05-2015

Kendisi adına zekât ve ölen babasının adına da sadaka-i câriye olması niyetiyle malını fakirlere vermesi câiz midir?

25-05-2015

209351

13-04-2015

Câmilerdeki abdest alınan yerleri yeniden yaptırmak, sadaka-i câriye türlerindendir

13-04-2015

42384

03-04-2015

Kendisi adına verilen sadakanın ölen kimseye fayda vermesi

03-04-2015

52724

28-03-2015

Babaları bir vakıf vasiyet eden, fakat onun vasiyetini yerine getirmeyen evlatlar

28-03-2015

158131

22-03-2015

Mescitlere vakfedilen malda, borç vermek veya borç almak şeklinde bir tasarrufta bulunmak câiz değildir

22-03-2015

122361

20-03-2015

Sadaka-i câriye nedir?

20-03-2015

26184

08-03-2015

Vakıf bağışında bulunan kimsenin, haram şartını yerine getirmemiz gerekir mi?

08-03-2015