Cumartesi 16 Zilhicce 1445 - 22 Haziran 2024
Türkçe

Bir gecenin kesin olarak Kadir gecesi olduğunu söylemek

Soru

Sadece Kadir gecesinde teheccüd namazı kılmanın hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi: Kadir gecesinde ibadet etmenin çok faziletli olduğuyla ilgili bir çok delil bulunmaktadır. Zira yüce Allah, Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemiştir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ise: “Her kim Kadir gecesini inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek ihya ederse geçmiş tüm günahları affedillir.  Demiştir. (Buhari 1901, Muslim 760)

1- Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? 3- Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.4- Melekler ve Ruh (Cebrail) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir. (kadir1-5)

İkincisi: Alimler, Kadir gecesinin belirlemesinde farklı görüş bildirmişlerdir. Öyleki bu konuda kırk görüş rivayet edilmiştir. Ancak en doğru görüş Ramazan ayının son on gecenin tekli gecelerinde olmasıdır.

Aişe Radiyallahu anha’da rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Kadir gecesini Ramazan’ın son on gecelerinin teklilerinde araştırınız” (Buhari 2017, Muslim 1169)

Kadir gecesinin gecesi belli olmamasının hikmeti Müslümanın ibadet, zikir ve duada daha aktif olmasıdır. Öyle ki son günde sürekli ibadet ve zikirle meşgul olmasına neden olmaktadır. Aynı şekilde Cuma gününde kabul edilen bir zaman dilimi olması bu zaman dilimi hangi vakitte olduğu açıklanmamıştır. Her iki durumda bu faziletli vaktin açıklanmaması aynı hikmetten dolayıdır. Aynı şekilde yüce Allah’ın doksan dokuz ismiyle belirsizlik aynı hikmete tabidir. Zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurdu: (… kim onları sayarsa cennete girer” (Buhari 2736, Muslim 2677)

İbn Hacer Rahimehullah şöyle dedi: Bir çok delile istinaden Kadir gecesi, Ramazan ayındadır, dahası son on gün içindedir, dahası son on günün tekli (21, 23, 25, 27, 29) gecelerindedir. Ama hangi gecede olduğu bilinmemektedir.

Üçüncüsü: 

Bunun üzerine hiç kimse her hangi bir gecenin Kadir gecesi olduğunu iddia edemez, zira Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem ümmetine Kadir gecesinin bilgisini haber verecekti daha sonra yüce Allah bunun bilgisini kaldırmış ve unutturmuştur. 

Ubadete bin Samit Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Kadir gecesi bilgisini vermek için çıktı ancak Müslümanlardan iki şahıs tartıştı. Bunun üzerine Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: “Ben size Kadir gecesini bildirmek için çıktım ancak falan ve falan tartıştıkları için Kadir gecesi bilgisi kaldırıldı, bu sizin çin daha hayırlıdır, (Kadir gecesini) ayın yirmi yedi, yirmi dokuz ve yirmi beşinci gecelerinde arayın” şöyle dedi: (Buhari 49)

Daimi Fetva Kurulu alimleri şöyle dediler:

Ramazan’ın bir gecesini Kadir gecesi olarak tahsis etmek bir delil gerektirir, ancak son on gecenin tekli geceleri kadir gecesi olması daha yakındır, yirmi yedinci gece diğer tekli gecelerden daha ihtimallidir.

Bunun üzerine Müslüman bir geceyi kesin olarak Kadir gecesi olduğunu söyleyemez, bunu yaptığında sevaptan mahrum kalabilir. Nitekim Kadir gecesi yirmi birinci olabildiği gibi yirmi üçüncü gece de olabilir bununla birlikte yirmi dokuzuncu gece de olabilir. Bir kimse sadece ayın yirmi yedinci geceyi ihya ederse birçok sevaptan mahrum kalmış olur. Çünkü kesin bir şekilde Kadir geceyi ihya etmemiş fakat olasılığı olan gecelerin tümünü ihya ederse o durumda ihya ettiği gecelerin birisi mutlaka Kadir gecesi olarak ihya etmiş olur.

Müslüman, özellikle son on günde başta olmak üzere Ramazan ayını tümüyle ibadet ile geçirmesi gerekir. Zira bu Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in sünnetidir.

Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “ Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Ramazan’ın son on gününe girdiğinde

geceleri ibadetle ihyâ eder, ailesini uyandırır, kulluğa soyunup paçaları sıvardı. (Buhari 2024, Muslim 1174)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi