Salı 10 Muharrem 1446 - 16 Temmuz 2024
Türkçe

İhramda Bebek Taşıyıcı Kanguru giyinmek

Soru

Umre ibadeti esnasında bebek taşıyıcı kanguru giyinmenin hükmü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İhram süresince bebek taşıyıcısını giyinmekte sakınca yoktur. Çünkü ihram esnasında yasaklı olan veya yasaklı hükmünde olan giysi veya takılardan değildir. Bebek kanguru, bir su testisi veya boyuna asılan para çantası hükmünde olup bu tür şeyleri taşımakta sakınca yoktur.

İhram boyunca yasak olan elbiseler şöyledir: Gömlek, fanila, pantolon, şalvar, Kapüşonlu elbise, sarık ve ayak üzerinde giyilen ve deriden üretilen ayakkabılardır.

Bu konuda şöyle bir hadis rivayet edilmiştir:

Abdulah bin Ömer (Radiyallahu anhüma)'dan naklen rivayet edildiğine göre bir adam Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem'e ihramlı'nın ne gibi elbise giyebileceğini sordu. Resûlullah allallahu Aleyhi ve Sellem:

“Gömlek, şalvar, bornoz, sarık ve mest giymeyin. Ancak biriniz ayakkabı bulamazsa o zaman mest giysin. Ama mestleri topuktan aşağısından kessin. Safran veya zerdeçal ile boyanmış hiç bir elbise giymeyin” buyurmuşlar. Sayılan elbiselere cübbe, aba, don, takke, çorap ve vücuda göre dikilmiş tüm elbiseler bu kapsama girer.

Şeyh İbn Baz Rahimehullah şöyle dedi: İhramda yasaklı olan elbiseler hadiste açıkça görüldüğü gibi insan vücut uzuvlarına göre dikilmiş gömlek, kazak ve pantolon gibi elbiselerdir. Aynı şekilde eldiven ve mest de bu kapsama girer. (Mecmu el Fetava Şeyh bin Baz 17/118)

Şeyh İbn Useymin Rahimehullah şöyle dedi: Bir kimsenin ihramda kılıç veya tapanca kuşanması caizdir. aynı şekilde karnına bir kemer bağlarsa veya omuzuna bir su kabı taşırsa veya boynuna para cüzdanı asarsa caizdir. Bu konuda önemli olan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in saydığı yasaklı giyim kuşam ile ilgili bir şey giymemektir. Şüpheye düştüğümüz konularda asıl caiz olmasıdır. (el Şerhul mumti 7/152)

Sorulan bebek taşıyıcısı/kanguru ise omuzda taşınan bir su kabı veya kendine bir iple bağlanmış bir eşya çantası hükmündedir.

Bazı alimler, ihrama giren kişinin eşyalarını sırtında taşıması ve gerektiğinde göğsüne bir iple bağlamasının caiz olduğunu açıklamışlardır. Şüphesiz söz konusu bebek taşıyıcısı da buna benzer. (Mineh el Celil Şerh Muhtasar Halil 2/308)

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi