Perşembe 7 Zilhicce 1445 - 13 Haziran 2024
Türkçe

Fıtır Sadakasını (Verilme Vaktinden) Bir Müddet Öncesinde Satın Almanın Hükmü

Soru

Burada yardımlaşma derneği, pirinç gibi birtakım yiyecekleri mesela bayramdan on gün önce toptan  olarak satın alıyor. Sonra da bunların hazırlığının yapılacağından dolayı fıtır sadakası için Müslümanlardan belirli bir meblağ alımı duyurusunda bulunuyor. Bunun böyle yapılmasının nedeni bayramdan bir iki gün öncesinde mal alınacağı durumda toptan satın alma imkanının bulunmamasıdır. Buna binaen böyle yapmanın hükmü ne olur?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bu soruyu Kıymetli Şeyh Muhammed Salih el-Useymin rahimehullah’a arz ettik. O da şöyle diyerek cevapladı: “Merkezin/derneğin bir müddet öncesinde yiyecek satın almasında sonra fıtır sadakası satın almak amacıyla talep eden kimselere bu yiyeceği satmasında sonra da şer’î vakti gelince bunun [ gerek dernek gerekse vermek isteyen tarafından] elinden) çıkarılmasında bir problem yoktur.”

Allah en iyisini bilir.

Kaynak: Muhammed b. Salih el-Useymîn