Çarşamba 19 Rebiül-Evvel 1445 - 4 Ekim 2023
Türkçe

Müslüman yetimler için misyoner cemaate vermenin İslam’daki hükmü

8220

Yayınlama tarihi : 12-03-2011

Gösterimler : 6913

Soru

Müslüman yetimler için misyoner cemaate vermenin İslam’da hükmü nedir, bize bu konuda bir delil verebilir misiniz?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Bütün övgüler Allah’adır.

Hıristiyanlardan kâfirlere ve ne de başkalarına müslüman yetimleri teslim etmek caiz olmaz. Bunda yetimler için büyük bir tehlike vardır. Onları İslami olmayan bir yetiştirmeyle yetiştirecekler. Onlar müslümanların eline emanet edilmiştir ve başkalarının velayeti altında bırakılmaları caiz değildir. Allah şöyle buyurmaktadır: “Mü’min erkekler ve mü’mine kadınlar biri birlerinin velisidirler (yardımcı ve dostlarıdır)” ve ayette: “Kâfir olanlar da biri birlerinin velisidirler (yardımcı ve dostudurlar). Eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük bir fesad olur” el-Enfal, 73

Semahatlı Şeyh Allame Abdülaziz bin Abdullah bin Baz’ın –Allah ona rahmet etsin- toplu fetvalar

Kaynak: değişik makaleler kitabı, 8.cild, 431.sayfa