Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Namazda cinsel konularla ilgili vesveseye kapılmak

Soru

Bir kadın, namaz kıldığında sürekli cinsel konularda vesveseye kapılmaktadır. Bu tür vesveselerden nasıl kurtulabilir? Her vesvese oluştuğunda namazı kesmesi gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:  Vesvese, şeytanın insana musallat olduğunda meydana gelen bir hastalık türüdür. Veya kötülükle emreden nefsin galip gelmesiyle meydana gelen bir durumdur. Bu nedenle bunun ilacı; imanı güçlendirmek ve şeytanın yollarını kapatmaktır. Bu da Allah’a yönelmek, zikir tesbih ve istiğfar getirmek, namaza bağlanmak, Allah’a yalvarmakla mümkündür. Şüphesiz Allah duaları kabul eden, kullarına şefkatli olan rahmet sahibidir. Yüce Allah şöyle buyurdu: “ Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilâh mı var!? Ne kadar az düşünüyorsunuz!” Neml/62

Başka bir ayette şöyle buyurdu: “Eyyûb’u da hatırla. Hani o Rabbine, “Şüphesiz ki ben derde uğradım, sen ise merhametlilerin en merhametlisisin” diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar için de bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik.” Enbiya 83-84        

Vesvese ile müptela olan bazı kişiler, sabah akşam zikirleri, eve giriş evden çıkış zikirleri, yeme içme zikirlerini yaparlar ancak bu, şeytanın daha da azgınlaşmasına neden olabilir. Böylece daha fazla kötü düşüncelere dalar ve daha fazla üzüntü yaşayabilir.

İkincisi: vesvesenin en faydalı ilacı: vesveselerden yüz çevirmek ve aldırış etmemektir. İbn Hacer el Mekki Rahimehullah’a şöyle soruldu: “Vesvesenin ilacı var mı?” şöyle cevap verdi: “Etkili bir ilacı var. O da tamamen ondan yüz çevirmektir. Nefiste tereddüt oluşsa bile vesveseye aldırış etmediği takdirde kendine yok olur. Şüphesiz bunu deneyenler muvaffak olmuşlar. Ancak her kim vesveseye kulak asarsa ve gereğini yaparsa gittikçe çoğalır ve onu delilerin seviyesine getirir. Hatta delilerden daha kötü duruma düşer. Maalesef vesveseyle müptela olanların ne kötü duruma düştüğünü görüyoruz. (Fetava Fıkhiyye Kubra 1/149)

Üçüncüsü: Vesveseye müptela olan kimse bilmelidir ki, ne kadar kötü olursa olsun aklından geçen tüm düşüncelerden sorumlu değildir. Bu düşünceler, ister namazda gelsin ister namaz dışında gelsin düşüncelere istekli olmadığı müddetçe ve bunun yok olmasını istediği müddetçe bundan sorumlu değildir. Nitekim Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Sahabelerden bir grup geldi ve şöyle sordular: “aklımıza konuşmaktan sakındığımız bir takım düşünceler gelir. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem bunu yaşıyor musunuz? Diye sordu. Onlarda: evet dediler. Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem: “Bu imanın açık ve net işaretidir.”

Alimler bu hadisle ilgili şöye diyorlar: Bu düşünceleri kerih görmek onlardan rahatsızlık duymak kalpte imanın bulunduğuna delildir.

Abdulaziz bin Baz şöyle soruldu: “Özellikle tevhid ve iman konularında insanın aklına bir takım düşünceler gelmektedir. Müslüman olan kimse bu tür düşüncelerden sorumlu mudur?

Şöyle cevap verdi: sahih hadislerde Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem’ten rivayet edildiğine göre şöyle dedi: “Şüphesiz Allah, ümmetimin içinden geçirdiğiyle amel etmediği veya konuşmadığı müddetçe affetmiştir. (muttefakun aleyh)

Rasulullah Sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurmuştur: “İnsanlar kendi kendilerine şu şekilde sorarlar: Bunu Allah yarattı. Peki Allah’ı kim yarattı?

 Her kim böyle bir şeyle karşılaşırsa şöyle desin: “Allah’a ve peygamberine iman ettim. (muttefakun aleyh) başka bir rivayette: Allah’a sığınsın ve sorulara son versin. (Muslim)

Tuhfetul İhvan bi Ecvibe Muhimme teteallaku bi erken el islam”

Durum böyle iken sakın ha sakın! ibadeti bıraktıracak şeytan vesveselerine kulak asmayın. Bilakis insan aklına ne gelirse gelsin namazına devam etmeli, namazını kesmemeli ve iade etmemeli. Ancak bu tür kötü düşüncelerle mücadele eder, Allah’ın izniyle bunlar sona erecektir.

Daha detaylı bilgi için (25778) nolu sorunun cevabına bakınız.

Bununla birlikte vesveselere neden olan kötü hayellere son vermek gerekir. Ayrıca çirkin görüntüleri içeren film veya fotoğraflara bakmamak lazım çünkü bu tür kötü hayal ve görüntüler daha sonra olsa dahi etkisini gösterebilir.

Kişi, istem dışı bu tür kötü hastalıkla müptela olur veya eşine karşı meyil ve arzu varsa namaza başlamadan önce mümkün olduğu kadarıyla eşiyle ihtiyacını gidersin ve sonra namaza dursun.

Ebu Derda Radiyallahu anhu şöyle dedi: “Kişinin namaza durmadan önce ihtiyacını gidermesi onun fıkhı ve anlayışının delilidir”

(Mervazi Tazim Kadr al salat 134)

Namazı huşu ile kılmanın nedenlerini öğrenmek için “Namazda huşu için 33 sebep” adlı kitapçığa başvurunuz. Kitapçık, sitenin kitaplar bölümünde bulunmaktadır.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: اإسلام سؤال وجواب