Cumartesi 7 Muharrem 1446 - 13 Temmuz 2024
Türkçe

Kıyamet, Ancak İnsanların En Kötü Kişilerin Üzerinde Kopar

Soru

Kıyamet kopmadan önce hiçbir mümin olmayacağı ve Allah’ın ismi anılmayacağını duydum. Bu durum; Kıyametin hemen kopacağı esnada mı olur. Yoksa deccalın çıkışından önce mi olur? Zira ahir zamanda müminlerin sayısı çoğalacağını ve şeriatın uygulanacağını biliyorum?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Sahih sünnete göre kıyamet ancak yaratıkların en kötülerin üzerinde kopacak. Öyle bir zamanki yeryüzünde “Allah” ismi anılmayacak. Bu durum Deccal’ın çıkışı ve İsa (a.s) tarafından öldürülmesinden sonra dünyanın son ömründe olacaktır. Bununla birlikte İsa (a.s)’in ve birlikte olan Müslümanların galip gelmesi ve yeryüzünde şeriat hakim olduktan sonra olacaktır.

Ebu Hureyre Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Nefsim elinde olan Allah’a yemin ederim ki fazla bir zaman geçmeden Meryem oğlu aranızda adaletle hükmeden bir hakem olarak inecek. Haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal da hiç kimse onu kabul etmeyecek kadar çoğalacaktır. "

Başka bir rivayette: 'Allah'a yemin ederim ki, Meryem oğlu adaletli bir hakem olarak inecek. Andolsun haç'ı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Andolsun genç dişi develer başıboş bırakılacak, onlara rağbet edilmeyecek, onlar önemsenmeyecektir. Düşmanlıklar, buğzlaşmalar ve kıskançlıklar kaybolup gidecektir. Andolsun insanlar mala (almaları için) çağrılacaklar fakat kimse onu kabul etmeyecektir. 

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: bunun anlamı; ihtiyaç olmaması, ümitlerin azalması, kıyametin yakınlığını bilinmesi üzerine mal varlığı çoğalmasına rağmen hiç kimse bunu arzulamayacak.

Söz konusu dönem; iman, hayır ve İslam’ın galip geldiği dönem olup daha sonra müminlerin sayısı azalmaya başlar. Daha sonra yüce Allah bir rüzgar estirir kalan müminlerin canı alınır ve yeryüzünde sadece insanların en kötü varlıkları kalır ve bu kötü insanların üzerine kıyamet kopar.

Enes Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi: "Yeryüzünde “Allah Allah” diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır." (Muslim 148)

Abdullah bin Mesud Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre şöyle dedi: Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dediğini işittim: “İnsanların en kötülerinden kıyamet kopacağı günde canlı kalan bir zümre ve kabirleri mescit edinenlerdir” (Ahmed 3844, Şuayb el Ernavut Hasen demiştir. )

Abdullah bin Amr Radiyallahu anhuma’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle dedi:

“Deccal ümmetimin arasında çıkacak ve kırk (zaman) kalacaktır. (Kırk gün mü dedi, kırk ay mı, yoksa kırk sene mi bilemiyorum.) Derken Allah Meryem oğlu İsa'yı gönderecektir. O Urve b. Mes'ud gibidir. Ve Deccal'ı bulup öldürecektir. Sonra insanlar yedi sene boyunca; iki kişi arasında düşmanlık olmadan yaşayacaklar. Sonra Allah Şam tarafından soğuk bir rüzgâr gönderecek ve yeryüzünde kalbinde zerre kadar hayır yahut iman bulunan hiç bir kimse kalmayacak, hepsinin ruhunu kabzedecektir. Hatta biriniz bir dağın içine girmiş olsa, rüzgâr oraya girerek ruhunu kabzedecektir. Bunun üzerine insanların en şerli kişiler kalır. Bunlar  kuş hafifliğinde ve yırtıcı hayvanların karakterinde olacaktır. Ne bir iyilik tanıyacaklar, ne de bir kötülük men edecekler. Şeytan kendilerine bir şekilde görünecek ve şöyle diyecek:

-  (Bana) icabet etmiyor musunuz?. Onlar da :

-  Bize ne emredersin? Cevabını verecekler. Onlara putlara tapmayı emredecek. Onlar bu halde rızıkları bol yaşayışları güzel devam ederken sonra sur'a üfürülecektir.” (Muslim 2940)

Nevvas bin Sem’an Radiyallahu anhu şöyle dedi: Bir gün Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, Deccal’dan bahsederken.. Şöyle devam etti:

O bu halde iken anîden Allah, Mesih b. Meryem'i gönderecektir. Mesih, Dimeşk'in doğusundaki Akminareye iki boyalı elbise içinde, elini iki meleğin kanatları üzerine koymuş olarak inecek... Mesih bu adamı (Deccal’ı) arayacak, nihayet ona Lüd kapısında bulacak ve orada öldürecektir… Sonra Yecuc ve Mecucun çıkışını ve onların ölümünü anlatır.. daha sonra yeryüzüne: mahsulünü bitir, bereketini tekrar getir, denilecektir.. Onlar bu halde iken, Allah güzel bir rüzgâr gönderecek, bu rüzgâr onları koltuklarının altlarından yakalayacak, her müminin ve her Müslümanın ruhunu kabzedecek, insanların kötüleri kalarak yeryüzünde eşekler gibi alenen çiftleşeceklerdir. İşte kıyamet bunların üzerine kopacaktır.

Allah bizi kendi itaatine ve rızasına muvaffak kılsın

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi