Perşembe 12 Muharrem 1446 - 18 Temmuz 2024
Türkçe

Vücuttan çıkan kanın veya yaradan çıkan suyun (irinin), abdest ve namaz üzerindeki etkisi nedir?

Soru

Benim yüz ve omuzlarımda çıkan sivilce ve irinli kesecikler bulunmaktadır. Bu sivilce ve irinli kesecikler, kimi zaman iltihap olup şişmekte, bunun sonucunda da onlardan kan çıkmaktadır. Kimi zaman da bu iltihaptan sarı bir sıvı çıkmaktadır. Bu kan, elbiseme bulaşabilmektedir. Buna göre namaz kılmak istediğim zaman, (kan bulaşan) bu elbisemi değiştirmem veya onu yıkamam gerekir mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

İnsanın ön ve arkasının dışında bir yerden çıkan kanın, abdesti bozup bozmayacağıkonusunda fakihler görüş ayrılığına varmışlardır.

Nitekim (45666) nolu sorunun cevabında bunun açıklaması daha önce zikredilmişti.

Bu konuda tercih edilen görüş; insanın ön ve arkasının dışında bir yerden çıkan kan abdesti bozmaz, şeklinde idi. Bu, İmam Mâlik ve İmam Şâfiî'nin -Allah ikisine de rahmet etsin- görüşüdür. Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye de -Allah ona rahmet etsin- bu görüşü tercih etmiştir.

İkincisi:

Eğer elbisene bulaşan kan veya irin, az miktarda ise, onunla namaz kılmanda bir sakınca yoktur. Yok eğer çok miktarda ise, âlimlerin çoğunluğuna göre, elbiseni yıkaman veya değiştirmen gerekir.

Bazı ilim ehli, insanın bedeninden ön ve arkanın dışında bir yerden çıkan kanın, pis olmayıp temiz olduğu görüşüne varmışlardır.

Nitekim değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"İnsan kanının temiz olduğunu söyleyenin bu sözü, çok güçlü bir görüştür. Çünkü nas (Kur'an ve Sünnet) ile kıyas buna delâlet etmektedir."

"eş-Şerhu'l-Mumti'", c: 1, s: 443.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi