Cuma 24 Cemaziyel-Evvel 1445 - 8 Aralık 2023
Türkçe

İhtiyaç ve açlık zamanında verilen sadaka, nâfile umreden daha fazîletlidir

97227

Yayınlama tarihi : 05-08-2009

Gösterimler : 9580

Soru

 

Bazı dâvetçilerin: Açlık çeken kimseler gibi, zorda kalmış müslümanlara mal yardımı yapıp onlara tasaddukta bulunmanın, Ramazan ayında umre yapmaktan daha fazîletlidir, dediklerini işittim.
Siz değerli hocamızın bu konudaki görüşü nedir?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Evet, ihtiyaç zamanında ve şiddetli açlık gibi durumlarda sadaka vermek, nâfile umreden daha fazîletlidir.

Çünkü umrenin faydası, sadece sahibine döner. Muhtaç ve aç durumda olan kimselere sadaka vermenin faydası ise, başkalarına da geçer. Faydası, sahibinden başkasına da intikal eden iyilik, faydası sadece sahibine dönen iyilikten daha fazîletlidir. Bu hüküm, dünyanın her yerinde yaşayan müslümanların fakirleri için geneldir. Fakat kendi ülkesinde yaşayan fakirler, ülkesinin dışında yaşayan fakirlerden daha hak sahibidirler.

Allah Teâlâ en iyi bilendir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi