Cuma 6 Muharrem 1446 - 12 Temmuz 2024
Türkçe

Sabah namazı vaktinde mestlere mesh eden kimse, bir sonraki günün sabah namazına kadar mı mesh edebilir?

Soru

Mestlere mesh etmenin süresi nedir? Sabah namazı için abdest aldıktan sonra mestlerimi giyerim, bir sonraki günün sabah namazına kadar mestleri mesh edebilir miyim?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Birincisi:

Sahih hadislerle gelen rivayetlere göre mestlere mesh etmenin süresi yerleşik olanlar için bir gün ve bir gecedir (24 saat) yolcular için ise üç gündür.

Muslim 276’da Ali bin Ebi Talib Radiyallahu anhu mestlere mesh konusunda sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Resulullah Sallallahu aleyhi ve Sellem yolcu için gecesi gündüzüyle üç gün, mukim için de gecesi gündüzüyle bir gün olarak belirlemiştir.”

Huzeyme bin Sabit Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e mestlere mesh konusu sorulduğunda şöyle dedi: “Yolcu üç gün, yerleşik için bir gün” (Tirmizi 95, Ebu Davud 157, İbn Mace 553,Elbani sahih demiştir)

İkincisi: Alimlerin tercihli görüşüne göre meshin başlangıç süresi, mestlerin ilk giyiminden değil ilk abdestin bozulduğu andan başlar. Şayet bir kimse sabah namazı için abdest alır ve mestleri giyer daha sonra saat dokuzda abdesti bozulur ve abdestini saat onikide alırsa mesh süresi saat on ikiden itibaren başlar ve birgün yani yirmi dört saat boyunca geçerli olur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi