Salı 13 Zilkade 1445 - 21 Mayıs 2024
Türkçe

Arefe gününde oruç tutmanın sünnet olmadığı söylemine cevap

Soru

Bir hoca, Arefe gününde oruç tutmanın sünnet olmadığını hatta oruç tutmanın caiz olmadığını iddia ediyor. Bu görüşe karşı cevabımız ne olmalı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

Arefe gününde oruç tutmak, hacılar dışında herkese müekked bir sünnettir. Zira Ebu katade Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem  Arefe orucuyla ilgili soru sorulduğunda şöyle cevap vermiştir:  “Geçmiş bir sene ve gelecek bir senenin günahlarına kefarettir” (Muslim1162) başka bir rivayette: “Geçmiş bir sene ve gelecek bir senenin günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım”

Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Arefe gününde, Arefe’de bulunmayanlar için oruç tutmak mustehaptır. Arefe’de bulunan hacılar ise oruç tutmamaları mustehaptır. Bu hükmün kanıtı; Ummu Fadl hadisidir. (Şafii mezhebi fıkıh kitabı: el Mecmu 6/428)

İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Arefe günü yüce ve kutsal bir gündür, bayramdır, fazileti büyüktür, iki senenin günahlarına keffaret olduğu rivayet edilmiştir. (Hanbeli mezhebi fıkıh kitabı: El Muğni 4/443)

Kesani Rahimehullah şöyle dedi: “Hacılar dışında herkese Arefe günü oruç tutmak mustehaptır. Zira bu günün oruçla geçirilmesine dair bir çok rivayet mevcuttur. Şüphesiz bu günün diğer günler üzerinde bir üstünlüğü vardır. Aynı şekilde şayet hacı Arefe’de vakfesinde veya dua ve zikirlerinde olumsuz etkilenmeyecekse  her iki fazileti birleştirebilir. Fakat vakfe ve dualarda zayıf düşecekse bu durumda hacının oruç tutması mekruhtur. Çünkü orucun fazileti başka günlerden telafi edilir, fakat Arefe’de vakfenin ve dua etmenin fazileti telafi edilmez. Bir çok insan ömründe bir kere böyle bir yerde olabiliyor bu nedenle zamanını dua ve zikirle değerlendirmesi oruç tutmaktan daha faziletlidir. ( Bedai Sanai 2/76)

“Hacı dışındakilerin Arefe gününde oruç tutmaları mustehaptır. Hacılar ise Arefe gününde oruç tutmamaları mustehaptır. Nitekim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem hacda oruç tutmamıştır.” Şerh Muhtasar Halil, el Harşi- Maliki kitaplarından) 

İbn Useymin Rahimehullah’a şöyle soruldu: Hacılar ve hacılar dışındakilerin Arefe gününde oruç tutmalarının hükmü nedir?

Şöyle cevap verdi: “Arefe gününde hacılar dışında herkesin oruç tutması müekked bir sünnettir. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’e Arefe orucu sorulduğunda şöyle demiştir: “Geçmiş bir sene ve gelecek bir senenin günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarım”

Hacılar ise Arefe gününde oruç tutmaları sünnet değildir. Çünkü Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem veda haccında Arefe gününde oruç tutmamıştır. Zira Buhari rivayetine göre Meymune Radiyallahu anha’dan şöyle rivayet edilmiştir: insanlar Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem’in Arefe gününde oruçlu olup olmamasından şüphe ettiler. Ben de ona bir kap süt gönderdim Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem Arefe’de vakfederken sütü içti ve insanlar ona bakıyordu.” (Mecmu fetava İbn Useymin  20/404

Sonuç olarak Arefe gününde hacıların oruç tutmaları mekruhtur. Şayet söz konusu hocanın amacı buysa doğru söylemiştir. Şayet hacıların dışındakilere Arefe gününde oruç tutmanın meşru olmadığını söylüyorsa şüphesiz bu apaçık yanlıştır. Zira görüldüğü gibi orucun meşruiyetini gösteren sahih hadisler mevcuttur.

En iyisini Allah bilir.

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi