Çarşamba 11 Rebiüs-Sani 1440 - 19 Aralık 2018
Türkçe

Zekatın Farz Oluşunun Şartları

görüş bildirimi