Salı 12 Zilhicce 1445 - 18 Haziran 2024
Türkçe

Kadın teravih namazını evinde nasıl kılar?

Soru

Evde Teravih namazı kılma işlemi nasıl yapılır? Kadın evde Teravih namazını tek başına kılabilmesi için hafız olması gerekli mi? Yoksa ezberlediği sürelerden okuması yeterli mi?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İster farz olsun ister nafile Teravih namazı dahil kadının evde namaz kılması mescitte namaz kılmasından daha faziletlidir. [1]

İkincisi: kadın Teravih namazını elinden geldiği kadarıyla kılar, gücü yettiğince sünnete uyar, şayet kuranı ezberlemişse ve namazı uzatma imkanı varsa 11 rekat veya 13 rekat kılar namazı ikişer ikişer kılar son olarak bir rekat vitir kılar.

Ancak namazı uzatamıyorsa ikişer ikişer olmak üzere gücü yettiği kadar kılar sonra bir rekat vitir kılar.

Fetva komitesinde bulunan alimler şöyle demektedirler: “ Teravih namazı 11 veya 13 rekat olup her iki rekattan selam verilir ve son olarak bir rekatla vitir kılınır, bununla birlikte yirmi rekatta kılınabilir bu konuda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: “ gece namazı ikişer ikişer kılınır sabah namazı girdiğinden endişe ederseniz bir rekat vitir namazı kılın” Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rekat sayısını bildirmemiştir. [2]

Üçüncüsü: Teravih namazını evde kılacak kadının hafız olması şart değil,bilakis ezberlediği kadarıyla namaz kılabilir.Şayet hiç ezberi yoksa Kur’an’a bakarak kılabilir.

Şeyh İbn Baz rahimehullah şöyle demiştir: “İmam Kur’an’dan okuması gerekirse veya kadın teheccüd kılmak isterse veya herhangi bir şahıs Kur’an-ı ezberlememişse Kur’an’a yüzünden okuyarak namaz kılabilir. [3]

Evde kadınlar varsa onlara cemaatla namaz kıldırabilir ortalarında durur ve bildiği sürelerden okur, şayet Kur’an’ı yüzünden okursa sakıncası yoktur.

Şeyh İbn Useymin: “içinde teravih namazı kılınan bir mescit olsa dahi; kadın için en faziletli olan durum evinde namaz kılmasıdır, ev halkı ve evde bulunan kadınlarla cemaat kıldırmasında sakınca yoktur, bu durumda eğer Kur’an’dan fazla süre ezberlemiyorsa Kur’an’ı yüzünden okuyarak namaz kıldırabilir.[4]

Dödüncüsü: kadın teravih namazını veya diğer namazları adamlarla cemaatle mescitte kılmasından her hangi bir sakınca yoktur, şüphesiz bu durum uzun namazlar için daha kolay olup ve sürekli kılması açısından daha etkilidir. Buna rağmen kadının evinde namaz kılması mescitte kıldığı namazdan daha faziletlidir.

İbn baz rahimehullah kadının mescitte teravih namazını kılması ile ilgili şeri hüküm nedir? diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir: “ Asıl olan kadın namazını evinde kılar bu onun için daha hayırlı ve daha faziletlidir, ancak dinleyeceği ilmi derslerden istifade edeceğini bildiği takdirde tesettürüne riayet ederek mescitte kılmasında hiçbir sakınca yoktur. Bilakis büyük faydalar eder ve namazı dinç bir şekilde sürekli kılmasına vesile olur.[5]

Şeyhe yöneltilen başka bir soruda: kadın teravih namazını kılan erkeklerle mescitte namaz kılabilir mi? Bunu üzerine şeyh şöyle cevap verdi “ eğer evinde tembellik yapacağından korkarsa bu durum onun için mustehap olur, aksi takdirde evinde kılması daha faziletlidir. Fakat buna ihtiyaç duyulursa sakınca yoktur, zira kadınlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beş vakit namaz kılarlardı. Bununla birlikte evlerin onlar için daha hayırlıdır derdi.

Şüphesiz bazı kadınlar evinde gevşeklik hissedebilir, kadın tam ihtişam ve tesettürüyle namaz kılmak ve ilim ehlinden nasihat dinlemek amacıyla mescide çıkıyorsa bunun üzerine ecir alır, çünkü bu salih bir amel ve erdemli bir amaçtır. [6]

Daha fazla detaylı bilgi için (3457) ve (65562) nolu soruların cevaplarına bakabilirsiniz.

Allah, en iyi bilendir.


[1] - Daimi fetva komitesi -birinci gurup 7/201

[2] - Daimi fetva komitesi -birinci gurup 7/198

[3] - Fetava nur ala derb 8/246

[4] - Fetava nur ala derb(kısaltılarak alıntı yapılmıştır.)

[6] - Fetava nur ala derb*/489

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi