Çarşamba 11 Muharrem 1446 - 17 Temmuz 2024
Türkçe

Penisten (zekerden) mezî gelmesi orucu bozmaz

Soru

Ben, en basit sebeplerden dolayı şehveti sürekli hareket eden ve bundan muzdarip olan bir erkeğim.Örneğin yolda yürürken bir kadın gördüğümde hemen yüzümü çevirdiğim halde penisimden bir şey gelmeye başlıyor veya oturduğum zaman bana birtakım şehevî fikirler gelmeye başlıyor. Bunlara derhal son veriyorum ama iradem dışında penisimden bir şey gelmeye başlıyor.
Bu durum orucumu bozar mı?

Cevap metni

Allah’a hamd olsun.

İster düşünmenin sonucunda olsun,ister bir erkeğin hanımını öpmesi sebebiyle olsun, isterse başka sebeplerden dolayı olsun, erkeğin penisinden mezî gelmesi orucu bozmaz. Bu, İmam Şâfiî'nin -Allah ona rahmet etsin- görüşüdür. Bkz: "el-Mecmû', c: 6, s: 323)

Şeyhulislâm İbn-i Teymiyye -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:

"Öpmek veya dokunmak veyahut da tekrar tekrar bakmak sebebiyle penisten mezî gelmesi, orucu bozmaz. Bu, Ebu Hanife, Şâfiî ve arkadaşlarımızdan bazılarının görüşüdür." (el-İhtiyârât, s: 193)

Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- de bu görüşü tercih etmiş ve şöyle demiştir:

"Bu görüşün hucceti (delili); bununla orucun bozulduğuna dâir hiçbir huccetin (delilin) olmamasıdır. Çünkü oruç, bir ibâdettir ve insan, bu ibâdete dîne uygun bir şekilde başlamıştır. O halde bu ibâdetin hiçbir delil olmadan bozulması mümkün değildir." (eş-Şerhu'l-Mumti', c: 6, s: 390)

Kaynak: İslam Soru-Cevap Sitesi